Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Plany, programy, strategie

Strona główna » Urząd Miejski » Plany, programy, strategie

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 


OGÓLNOPOLSKIE


STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015
NPR 2007 – 2013 (ZAŁOŻENIA)

PROGRAMY OPERACYJNE:

 


MSP NA RYNKU KAPITAŁOWYM
FUNDUSZE STRUKTURALNE W LATACH 2007 - 2013 SZANSĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI


REGIONALNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007 - 2013
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJ. ŚLĄSKIEGO
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJ. ŚLĄSKIEGO – ZAŁĄCZNIK
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ. ŚLĄSKIEGO
PLAN ŁAGODZENIA W REGIONIE ŚLĄSKIM SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

ZAŁĄCZNIKI:


PROGRAM WSPÓŁDZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2007-2015
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006 - 2020
STRATEGIA ROZWOJU KULTURY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2006 - 2020
WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2006 - 2009
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2004 - 2013

LOKALNE

STRATEGIA ROZWOJU ZAWIERCIA 2025 PLUS

>>> Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 PLUS – Aktualizacja

STRATEGIA PROMOCJI ZAWIERCIA 2008 - 2009

 
 

 STRATEGIA PROMOCJI 2012 - 2016

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI MIASTA

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAWIERCIE NA LATA 2014-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE

>>> 2014-2023aktualizacja ( listopad 2017 )

2007-2014 – aktualizacja ( luty 2014 )

2007-2013

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program ochrony środowiska dla miasta Zawiercie do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku


RAPORTY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

BIP: http://www.zawiercie.bip.net.pl/?c=459 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIE:

BIP: http://www.zawiercie.bip.net.pl/?c=460

 


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA LATA 2004 - 2011

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

 

>> Opracowanie do konsultacji: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014 - 2020

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna