Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

 

 

 

1.    Edycja 1. Programu
Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych.

30.03.2023 r. na wniosek Gminy Zawiercie wydana została Promesa dofinansowania inwestycji z Funduszu NR 01/2021/555/PolskiLad
Kwota Promesy wynosi 22.180.600,25 PLN, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

W ramach przyznanego dofinansowania realizowane są następujące zadania:
2.    Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych.
- Zadanie nr 1: „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu”
- Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego”

3.    Stan realizacji:
Zadanie nr 1: „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu”
W dniu 12.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., z siedzibą  w Tarnowie, ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów dla zad. Nr 1 – „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu – Etap I”. Trwają prace projektowe.

 Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego”
W dniu 12.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Sp. J. z siedzibą w Jaskrowie, ul. Częstochowska 213, Jaskrów, 42-244 Mstów dla zad. Nr 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego”. W dniu 12.04.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót.


2.    Edycja 2. Programu
Projekt: Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu
W dniu 15.06.2022 r. udzielona została na wniosek Gminy Zawiercie Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Funduszu  NR Edycja2/2021/5742/PolskiLad.
Kwota Promesy wynosi 4.500.000,00 PLN, co stanowi 90 % wartości inwestycji.

Stan realizacji:
Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy objętych zadaniem prac.


3.    Edycja 3. Programu
Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu poprzez dobudowę hali sportowej.

 


W dniu 27.07.2023 r. udostępnione zostały promesy wstępne dla udzielenia dotacji ze środków Funduszu dla następujących inwestycji:

- Remont budowlano-konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej.zab A/298/10)

- Kompleksowa konserwacja zabytkowych trzech ołtarzy w kościele pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej.zab. B/301/71).

 

- Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium i zakrystii kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu - Kromołowie (Nr rej. zabytków A/528/2019).

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.