Skróty klawiszowe:

Kontakt do Wydziałów

Strona główna » Kontakt » Kontakt do Wydziałów

 

Zarządzenie Nr 607/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Zawiercie:

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=16501

 

Urząd Miejski w Zawierciu jest zamknięty dla interesantów do odwołania. Powodem jest stan epidemii. Z poszczególnymi wydziałami Urzędu, jak również z jednostkami organizacyjnymi i spółkami, możecie Państwo kontaktować się drogą e-mailową.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
– urzad@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
– obywatelski@zawiercie.eu


 

STRAŻ MIEJSKA
- strazmiejska@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ PODATKÓW
- podatki@zawiercie.eu

 

GMINNY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
- geodezja@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- architektura@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
- ochronasrodowiska@zawiercie.eu

 

 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI MIEJSKIEJ I TRANSPORTU
- nieruchomosci@zawiercie.eu

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
- promocja@zawiercie.eu

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
- us@zawiercie.eu

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 

REFERAT CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWCH
- cop@zawiercie.eu

 

AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA
- biuro@park.zawiercie.eu

 

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
- mzoeas@mzoeas.zawiercie.eu

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM”
- sekretariat@mok.pl

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
- osir@osir.net.pl

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- mops@mopszawiercie.pl

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- wypozyczalnia@bibliotekazawiercie.pl

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
- sekretariat@pukzawiercie.pl

 

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
- sekretariat@rpwikzawiercie.pl

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- zgm@zgm-zawiercie.pl

 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
- sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- sekretariat@zgkzawiercie.pl

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna