Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

ETR - tekst łatwy do czytania

ETR - tekst łatwy do czytania

Urząd Miejski w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu, czyli w skrócie urząd, znajduje się przy ulicy Leśnej 2 w Zawierciu.

To jest główny budynek urzędu, w którym pracuje prezydent i urzędnicy. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów oraz wejście B z tyłu budynku dla pracowników urzędu).
Przy schodach po lewej stronie wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych.

Podjazd prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi z wideodomofonem powiadamiającym Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Po prawej stronie znajduje się winda, która zatrzymuje się na czterech poziomach - poziom zerowy, parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro.

 

Prezydent jest szefem urzędu. Prezydentem w Zawierciu jest Łukasz Konarski.

Prezydentowi w pracy pomagają Zastępcy - Małgorzata Benc oraz Justyna Miszczyk, Sekretarz Miasta - Agata Jarza-Korpyś, Skarbnik Miasta – Marcin Gawłowicz oraz reszta pracowników urzędu.

Po wejściu do urzędu

Na wprost wejścia do urzędu jest Informacja - Biuro Obsługi Interesanta. Tutaj można załatwić wiele spraw.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa) znajduje się na parterze na końcu korytarza.

Gdzie można zaparkować?

Przed budynkiem znajduje się parking dla osób odwiedzających urząd. Dla osób niepełnosprawnych jest specjalnie oznaczone miejsce po lewej stronie parkingu.

 

Czym zajmuje się urząd?

Urząd wykonuje różne zadania:

- zajmuje się zameldowaniem,

- przyjmuje zgłoszenia odnośnie prowadzenia własnej firmy,

- wydaje dowody osobiste,

- utrzymuje bezpieczeństwo w mieście,

- zarządza w trudnych sytuacjach takich jak powódź lub susza,

- prowadzi budowy i remonty dróg gminnych,

- zajmuje się ochroną środowiska i przyrody,

- prowadzi spis ludności w mieście,

- zajmuje się podatkami,

- prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, który wydaje akty urodzenia i akty zgonu,

- współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawę w urzędzie poprzez:

- napisanie pisma i wysłanie go na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

- zaniesienie pisma do Informacji - Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Zawierciu,

- napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu

- zadzwonienie na numer: 32 49 41 265

Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku są ozniaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe, lecz nie ma w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą poprosić w Biurze Obsługi Interesanta o kontakt z urzędnikiem, który ukończył kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

 

Niewidomi i osoby mające problemy z widzeniem także otrzymają pomoc w urzędzie. Urzędnicy pomogą załatwić daną sprawę. Należy ich wcześniej poinformować o problemie z widzeniem.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Jak skontaktować się z urzędem?

Urząd czynny jest w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Jeżeli chcesz skontaktować się z urzędem telefonicznie, zadzwoń na numer: 32 49 41 265
Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu

 

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

 

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje część pomieszczeń na parterze i na 1 piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

Do USC prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie

na parterze USC. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W USC nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci USC korzystają z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do USC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-400 Zawiercie

 

Referat: Centrum Organizacji Pozarządowych.

Do COP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy referatu.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Pomieszczenia COP znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

 

Do WGK prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie

na parterze budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

W WGK nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci WGK mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do WGK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Wydział Podatków, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

 

Do WP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie

na parterze  budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

W WP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci WP mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do WP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie

 

Straż Miejska (posterunek terenowy)

Pomieszczenia komórki są zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Marszałkowskiej 29 w Zawierciu. Posiada odrębne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy posterunku SM.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Referat: Galeria Stara Łaźnia , ul. Westerplatte 2, 42-400 Zawiercie

 

Do Galerii prowadzą dwa wejścia: jedno ogólnodostępne w godzinach pracy, drugie dla niepełnosprawnych z boku budynku.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia Galerii znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.