Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Dla mieszkańców

Ochrona powietrza

 

 

 

POWIADOMIENIA SPOŁECZEŃSTWA O ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i
 

JAKOŚĆ POWIETRZA

Dane pomiarowe dla stacji Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 3

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/177/parametry/wszystkie

 

PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

 

ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DOTYCZĄCA SPOSOBU INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)

Mapa jakości powietrza na świecie

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows 


INNE LOKALNE DOKUMENTY

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zawiercie

Aktualizacja planu zaoptrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Zawiercie na lata 2018 - 2033 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercia oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Zawiercie zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Program Ochrony Środowiska  dla Gminy Zawiercie na lata 2020 – 2023  z perspektywą do roku 2027

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


EDUKACJA

Kampania „Czas na czyste powietrze”  wraz z bezpłatnym kursem e-learningowym:

www.czasnaczystepowietrze.pl  - informacje na temat kampanii

http://www.medycyna.org.pl/all/course/view.php?id=22  - bezpłatny kurs e-learningowy na temat konsekwencji  zdrowotnych wynikających z narażenia na zanieczyszczone powietrze

Ulotki:

Czym palisz tym oddychasz

Czas na czyste powietrze

„Materiały edukacyjne w zakresie uchwały antysmogowej”

Link do infografik „ uchwała antysmogowa dla śląskiego!”:

http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Ulotka

Linki do filmików edukacyjnych: 

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada
http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Strona poświęcona zagadnieniu jakości powietrza w regionie:

http://powietrze.slaskie.pl/

Tworzymy atmosferę – włącz się do akcji ochrony powietrza

Prezentacja WIOŚ dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Informacje Ministerstwa Środowiska – https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta WFOŚiGW w Katowicach - https://portal.wfosigw.katowice.pl/

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.