Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Ochrona powietrza

Strona główna » Dla mieszkańców » Ochrona powietrza

 

 

 

POWIADOMIENIA SPOŁECZEŃSTWA O ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i
 

JAKOŚĆ POWIETRZA

Dane pomiarowe dla stacji Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 3

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/177/parametry/wszystkie

 

PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

 

ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DOTYCZĄCA SPOSOBU INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)

Mapa jakości powietrza na świecie

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows 


INNE LOKALNE DOKUMENTY

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zawiercie

Aktualizacja planu zaoptrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Zawiercie na lata 2018 - 2033 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercia oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Zawiercie zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Program Ochrony Środowiska  dla Gminy Zawiercie na lata 2020 – 2023  z perspektywą do roku 2027

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


EDUKACJA

Kampania „Czas na czyste powietrze”  wraz z bezpłatnym kursem e-learningowym:

www.czasnaczystepowietrze.pl  - informacje na temat kampanii

http://www.medycyna.org.pl/all/course/view.php?id=22  - bezpłatny kurs e-learningowy na temat konsekwencji  zdrowotnych wynikających z narażenia na zanieczyszczone powietrze

Ulotki:

Czym palisz tym oddychasz

Czas na czyste powietrze

„Materiały edukacyjne w zakresie uchwały antysmogowej”

Link do infografik „ uchwała antysmogowa dla śląskiego!”:

http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Ulotka

Linki do filmików edukacyjnych: 

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada
http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Strona poświęcona zagadnieniu jakości powietrza w regionie:

http://powietrze.slaskie.pl/

Tworzymy atmosferę – włącz się do akcji ochrony powietrza

Prezentacja WIOŚ dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Informacje Ministerstwa Środowiska – https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta WFOŚiGW w Katowicach - https://portal.wfosigw.katowice.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna