Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

MRD - tekst do odczytu maszynowego

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Urząd Miejski w Zawierciu

 

Urząd Miejski w Zawierciu jest samorządową jednostką administracji publicznej, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Prezydentowi Miasta w zakresie uchwał rady miejskiej oraz zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego. Na czele Urzędu stoi Prezydent Łukasz Konarski.

 

Urząd Miejski w Zawierciu zajmuje się m.in.:

- sprawami obywatelskimi, m.in. wydawaniem dowodów osobistych, sprawami mieszkaniowymi,

- sprawami związanymi z obsługą przedsiębiorców m.in. przyjmowaniem zgłoszeń odnośnie prowadzenia własnej firmy,

- sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych m.in. naliczaniem podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportu,

- sprawami z zakresu ochrony środowiska, m.in. dbaniem o jakość powietrza, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,

- sprawami związanymi z aktami stanu cywilnego, np. sporządzaniem aktów urodzenia, wydawaniem aktów zgonu, udzielaniem ślubów cywilnych,

-sprawami inwestycyjnymi, tj. budowy i remonty dróg gminnych,

- sprawami dotyczącymi kultury, promocji oraz zdrowia wśród lokalnej społeczności.

 

Kontakt z Urzędem Miejskim w Zawierciu

ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

Nr tel.: +48 32 49 412 65

E-mail: urzad@zawiercie.eu

 

Godziny pracy

Urząd Miejski w Zawierciu otwarty jest w godzinach:

- poniedziałek 8:00 – 18:00

- od czwartku do piątku: 7:00 – 15:00

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo widzących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skontaktować się z Urzędem w następujący sposób:

- sporządzając pismo i wysyłając je na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

- sporządzając i dostarczając pismo do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Zawierciu,

- sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu

- telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 49 412 65

- poprzez osobistą wizytę w Urzędzie Miejskim.

 

Grupa osób zatrudnionych w urzędzie ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest zamontowana winda.

 

 

Informacja dla osób niewidomych i mających problem z widzeniem

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem również otrzymają pomoc w urzędzie. Należy wcześniej poinformować jednostkę samorządową o problemie z widzeniem.

- Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 


Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

- Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów oraz wejście B z tyłu budynku dla pracowników urzędu).

- Przy schodach do wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi z wideodomofonem powiadamiającym Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

- Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, naprzeciwko wejścia głównego. Wejście oraz korytarz nie są zabezpieczone bramkami.

- Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze.

- W budynku jest winda.

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa) znajduje się na parterze budynku.

- Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.