Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2436/2024 w sprawie: ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Zarządzenie Nr 2435/2024 w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Zarządzenie Nr 2434/2024 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Zarządzenie Nr 2208/2023 w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Zawierciańskiej Rady Seniorów kadencji 2023-2027.

Zarządzenie Nr 2097/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2094/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Zawierciu

Zarzędznie Nr 2094/2023 w sprawie ogłoszenia naboru Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Zawierciu

Zarządzenie Nr 2038/2023 w sprawie ogłoszenia naboru Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Zawierciu

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Zarządzenie Nr 1895/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

Zarządzenie nr 1469/2022  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercie na rok 2022”.

Zarządzenie Nr 1367/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercie na rok 2021".

Zarządzenie Nr 703/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 702/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 701/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.

Zarządzenie Nr 700/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.

Zarządzenie Nr 709/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu

Zarządzenie Nr 710/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Zawiercie

Zarządzenie Nr 686/2020  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały

Zarządzenie Nr 687/2020  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie miany uchwały Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Nr 675/2020  z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawiercie w sprawie zasadności przedsięwzięć p.n "Uruchomienie punktu do zbierania odpadów i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Zawierciu - na działce numer 3669/31 " oraz p.n. "Budowa węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w Zawierciu przy ul. Armii Krajowej"

Zarządzenie nr 670/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standarów urbanistycznych dla miasta Zawiercie.  Załącznik: Projekt Uchwały

Zarządzenie nr 671/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standarów urbanistycznych dla miasta Zawiercie.  Załącznik: Projekt Uchwały

Zarządzenie nr 541/2020 z dnia 19 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

Zarządzenie nr 479/2020

Zarządzenie nr 465/2019 z 31.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" na lata 2019-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 404/2019 z dnia 22.11.2019  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w roku 2019 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 405/2019 z dnia 22.11.2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" na lata 2019-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.