Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Dla mieszkańców

Zielone Zawiercie

Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście

Dzięki procesowi partycypacyjnemu to mieszkańcy zdecydują o wyglądzie terenów zielonych!

Zawiercie to jedno z najzieleńszych miast województwa śląskiego. Dla nas jednak, sam fakt posiadania zielonych przestrzeni, to za mało. Dążymy do tego, aby miejsca te odpowiadały na potrzeby mieszkańców i mieszkanek, były jeszcze chętniej odwiedzane przez osoby szukające kontaktu z przyrodą. Żeby były przestrzenią, w której osoby w różnym wieku będą mogły spędzić czas na rekreacji i spotkaniach z rodziną i znajomymi.

Cel projektu

Podstawowym celem projektu jest wspólne wypracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania przestrzeni dwóch terenów zieleni w Zawierciu. Wspólne, czyli przy aktywnym udziale mieszkańców, przedstawicieli różnych grup wiekowych... Nie mniej istotnym zadaniem jest pokazanie, jak wykorzystanie w przestrzeni publicznej rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury może wspierać miasto w adaptacji do skutków zmian klimatu– w tym suszy i podtopień.

Projekt Zielone Zawiercie to przede wszystkim okazja do społecznej dyskusji na temat funkcji terenów zieleni w tkance miejskiej. To również szansa na omówienie sposobów ich zagospodarowania, aby możliwie najlepiej służyły mieszkańcom z różnych grup wiekowych i o różnym sposobie spędzania w nich czasu.

 

Gdzie te zmiany?

Park im. T. Kościuszki

Park jest już w części zagospodarowany, a jego lokalizacja w ścisłym śródmieściu sprawia, że jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Ze względu na swoje usytuowanie, jak i zabytkowy charakter, jest to ważna przestrzeń zarówno dla mieszkańców, jak i osób zarządzających miastem.

Źródła Czarnej Przemszy

Źródło wraz zbiornikiem i terenem zieleni jest charakterystycznym miejscem dla  Bzowa, stanowiące istotny punkt na szlaku turystycznym. Znajdująca się tam ścieżka edukacyjna przypomina o dużym potencjale tego obszaru, który w tej chwili nie jest całkowicie wykorzystywany. Z uwagi na swój charakter i usytuowanie stanowi doskonałą bazę do prac koncepcyjnych z zastosowaniem rozwiązań opartych na błękitno-zielonej infrastrukturze.

Koncepcja zagospodarowania Parku Kościuszki

Cieszymy się, mogąc zaprezentować efekt pierwszego procesu partycypacyjnego dotyczącego Parku Kościuszki. Zachęcamy do przeczytania szerszego opisu, dostępnego pod linkiem: https://sendzimir.org.pl/projekty/zielone-zawiercie-partycypacja-dla-przyrody-w-miescie/partycypacyjna-koncepcja-zagospodarowania-parku-kosciuszki/

 

 

Jak wyglądał proces konsultacji?

Seminarium inaugurujące projekt – 31 maja 2022

Projekt został zainaugurowany w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”. Gościem honorowym była Halldóra Hreggviðsdóttir, dyrektorka generalna firmy Alta Consulting zajmującej się doradztwem środowiskowym, która opowiedziała o doświadczeniach z Islandii z procesów wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie. Spotkanie wzbogaciła obecność dr Magdaleny Maślak, która pokazała, jak w procesie planowania terenów zieleni uwzględniać praktyki zwiększające bioróżnorodność (nie tylko w parkach, ale również na prywatnych działkach i w ogrodach).

Budowa ogrodu deszczowego – 11 czerwca

Pierwszy w Zawierciu ogród deszczowy powstał przy Bocianówce podczas eko-pikniku zorganizowanego w Parku im. Kościuszki. Mieszkańcy nie tylko mogli pomóc w jego budowie, ale także dowiedzieć się, jak funkcjonują takie ogrody i dlaczego warto wybudować je we własnym ogrodzie.

W ramach pikniku zorganizowano punkt konsultacyjny projektu, w którym mieszkańcy mogli wypełnić ankietę dotyczącą ich potrzeb w zakresie zielonych przestrzeni.

Warsztaty projektowe – Park Kościuszki – czerwiec-lipiec 2022

W ramach pierwszej fazy projektu zaplanowano dwa warsztaty projektowe, które odbyły się w weekendy: 25-26 czerwca oraz 16-17 lipca w Galerii Stara Łaźnia. Warsztaty rozpoczął spacer badawczy po terenie parku, a później wszyscy uczestnicy, pod okiem ekspertów Fundacji Sendzimira, oddali się twórczej burzy mózgów, dyskusjom i planowaniu nowych rozwiązań.

Piknik organizacji pozarządowych – punkt konsultacyjny – 10 września 2022

Punkt konsultacyjny w ramach pikniku organizacji pozarządowych był kolejną okazja dla zawiercian, aby zaznajomić się z ideą projektu, poznać harmonogram działań oraz wypowiedzieć się na temat Źródeł Czarnej Przemszy – drugiego obszaru objętego procesem społecznego planowania zmian.

 

Forum publiczne – 13 września

Efekty pracy mieszkańców zaprezentowane zostały podczas publicznego forum zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury. Była to pierwsza okazja do zobaczenia efektu, rozwiązań  rozwiązań wypracowanych w ramach warsztatów projektowych. Była to także odpowiedź na pytanie: jakich zmian mieszkańcy oczekują w Parku Kościuszki? Jakie mają pomysły na zmiany w swojej okolicy?

Źródła Czarnej Przemszy

Spotkanie inaugurujące drugą fazę projektu – 7 października 2022

Drugą fazę projektu otworzyło spotkanie w sali obrad Urzędu Miejskiego, podczas którego ekspertki Fundacji Sendzimira opowiedziały o procesach rewitalizacji zbiorników wodnych oraz przedstawiły wyniki przeprowadzanego wśród mieszkańców badania ankietowego dotyczącego Źródeł Czarnej Przemszy. Spotkanie było także okazją do dyskusji i wymiany myśli na temat roli tego obszaru w przyszłości.

Warsztaty projektowe – Źródła Czarnej Przemszy – 8-9 października, 19-20 listopada

Warsztaty projektowe odbyły się w siedzibie OSP Bzów. Uczestnicy, pod okiem ekspertek Fundacji Sendzimira, odbyli spacer badawczy, będący wstępem do późniejszych prac koncepcyjnych i dyskusji, na temat możliwych funkcji tego obszaru.

Wizyta studyjna 24-27 października

Wizyta studyjna była okazją zaczerpnięcia dobrych praktyk i inspiracji związanych z wdrażaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Zachęcamy do przeczytania relacji z wizyty, dostępnej po linkiem: https://uslugiekosystemow.pl/rozwiazania-oparte-na-przyrodzie-w-islandii/

 

 Jesteś zainteresowany Projektem?

Polub stronę facebookową Zielone Zawiercie: @ZieloneZawiercie!

Chcesz dołączyć do zespołu wolontariuszy? Nic prostszego! Zachęcamy do włączenia się w wolontariat przy projekcie Zielone Zawiercie. Wyślij swoją kandydaturę na adres: zielone.zawiercie@sendzimir.org.pl

 

Zespół projektu

Helena Żółtowska – koordynatorka projektu (helena.zoltowska@sendzimir.org.pl)

Maria Skotnicka – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (maria.skotnicka@sendzimir.org.pl)

Agnieszka Czachowska – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl)

Katarzyna Napieracz – koordynatorka projektu w UM Zawiercie (k.napieracz@zawiercie.eu)

 

Projekt realizowany przez Fundację Sendzimira z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 


Zielone Zawiercie - partycypacja dla przyrody w mieście

Dzięki procesowi partycypacyjnemu to mieszkańcy zdecydują o wyglądzie terenów zielonych! Rusza nowy projekt “Zielone Zawiercie”!

 

CO SIĘ JUŻ WYDARZYŁO:

 

Warsztaty projektowe dot. Parku im. Kościuszki (czerwiec-lipiec 2022)

25-26 czerwca oraz 16-17 lipca w Galerii Stara Łaźnia odbyły się warsztaty projektowe dotyczące społecznych koncepcji zagospodarowania Parku im. Kościuszki. Pod opieką architektów oraz botanika przeprowadzono spacer badawczy, a pomysły zebrano w formie makiety.

 

Koncepcja została zaprezentowana podczas forum publicznego 13 września 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

 

Warsztaty projektowe dot. Źródeł Czarnej Przemszy.

 

Po zakończeniu pierwszego procesu konsultacyjnego rozpoczęliśmy drugi, dotyczący Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie. Badanie potrzeb już trwa! Otwarcie procesu odbędzie się 7 października 2022 r w Miejskim Ośrodku Kultury, na pierwszą część warsztatów zapraszamy 8 i 9 października do OSP Zawiercie Bzów.”

 


W najbliższym czasie zapraszamy na:

Spotkanie dla wolontariuszy (20 maja, godz. 16:30, MOK, s. 203)

Wszystkich chętnych do włączenia się w wolontariat przy projekcie Zielone Zawiercie zapraszamy do zgłaszania się mailowo zielone.zawiercie@sendzimir.org.pl i uczestnictwa w warsztacie dla wolontariuszy prowadzonym przez uwielbianą przez młodzież i nie tylko, trenerkę do spraw komunikacji Helenę Pomeroy. Więcej informacji:

https://sendzimir.org.pl/projekty/zielone-zawiercie-partycypacja-dla-przyrody-w-miescie/wolontariat-przy-projekcie-zielone-zawiercie/

Seminarium inaugurujące projekt (31 maja, godz. 17.00, MOK, s.203)

Oficjalnie zainaugurujemy projekt na spotkaniu w s. 203 Miejskiego Ośrodka Kultury “Centrum”. Na spotkaniu przywita nas Wiceprezydent Zawiercia, pani Małgorzata Benc.

Dołączy do nas zdalnie Halldóra Hreggviðsdóttir, dyrektorka generalna firmy Alta Consulting, która tworzy wytyczne dotyczące wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury, dla miasta Reykjavík, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz agencji rządowych. Opowie nam o doświadczeniach zagospodarowywania terenów zieleni na Islandii, wprowadzaniu rozwiązań związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą i dobrych praktykach w tym zakresie.

Spotkanie wzbogaci obecność Magdaleny Maślak, która od 10 lat pracuje w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, a obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora oraz odpowiada za OB w Radzionkowie. Zajmuje się zbieraniem nasion, namnażaniem rzadkich gatunków roślin i szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Fascynuje ją ekologia gleby i mikroświat zapewniający nam pośrednio żywność i tlen, a irytuje ten rodzaj estetyki rozbiegającej się z ochroną przyrody, do której bardzo często jesteśmy tak mocno przywiązani. Opowie nam o zwiększaniu bioróżnorodności w parkach miejskich.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Zawiercia i okolic, nie ma konieczności zapisów.

Na spotkaniu zaprosimy do wyrażenia swoich odczuć odnośnie parku im. Kościuszki w formularzu badania potrzeb, który już dziś jest dostępny w wersji online! Zapraszamy do wypełniania!

 


Fundacja Sendzimira i Małgorzata Benc Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie

 

Halldóra Hreggviðsdóttir, dyrektorka generalna firmy Alta Consulting zajmującej się doradztwem środowiskowym.

Magdalena Maślak, zastępca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego


Budowa ogrodu deszczowego (11.06.2022)

W trakcie eko-pikniku w Zawierciu będziemy wspólnie budować ogród deszczowy przy Bocianówce. Zawiercianie będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą ogrody deszczowe. Piknik będzie obfitować w różnorodne wydarzenia edukacyjne, pogłębiające wiedzę i uwrażliwiające na zagadnienia związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Zapraszamy!

 

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o projekcie i być na bieżąco? Zapraszamy na stronę Fundacji Sendzimira oraz na facebooka @Zielone Zawiercie!

Projekt jest realizowany przez Fundację Sendzimira z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.