Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Kryształowy Szlak Zawiercia

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Kryształowy Szlak Zawiercia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Nazwa projektu:
Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego

 

Nr projektu: WND-RPSL.03.04.00-00-002/09
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III – Turystyka
Działanie 3.4. – Promocja turystyki

Zakończenie realizacji inwestycji jest przewidziane na 2011 rok.

Projekt polega na stworzeniu markowego produktu turystycznego: „Kryształowy Szlak Zawiercia”. Planowany produkt turystyczny bazować będzie na zabytkowej Hucie Szkła Zawiercie, zabytkowej odlewni Żeliwa oraz wybranych atrakcjach turystycznych miasta Zawiercie oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach projektu zostanie opracowana Koncepcja rozwoju i komercjalizacji przemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu pn. "Kryształowy Szlak Zawiercia". Będzie to dokument strategiczny prezentujący plan zbudowania oryginalnej atrakcji turystycznej w Zawierciu, w oparciu o dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna