Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Dostępne dokumenty

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Kryształowy Szlak Zawiercia » Dostępne dokumenty


Dokumenty unijne i krajowe:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
Rozporządzenia (WE) nr 1177/2009
Rozporządzenia (WE) nr 1150/2009

19 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 88/341/III/2010 o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III – Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Lista projektów wybranych do dofinansowania

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna