Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Kryształowy Szlak Zawiercia » Opis i cele projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Celem bezpośrednim popularyzacja gminy Zawiercie jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Cele projektu są zbieżne z celami RPO WŚl, w tym działania 3.4 Promocja Turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu:
- stymuluje dynamiczny rozwój przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu;
- przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu;
- spowoduje wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej regionu.

W ramach projektu zostanie opracowana Koncepcja rozwoju i komercjalizacji przemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu pn. "Kryształowy Szlak Zawiercia". Będzie to dokument strategiczny prezentujący plan zbudowania oryginalnej atrakcji turystycznej w Zawierciu, w oparciu o dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego.

Opracowanie dokumentu będzie realizowane w kilku etapach:
- Pierwszy etap – analityczny - obejmować będzie wszechstronną analizę działalności historycznych zakładów przemysłowych z tereny Zawiercia oraz otoczenia rynkowego. Tutaj również przeprowadzona zostanie analiza prawna. Podsumowaniem etapu analitycznego będzie analiza SWOT.
- Drugi etap będzie obejmował przygotowanie wstępnej koncepcji w formule kilku konceptów produktu turystycznego dla miasta Zawiercie, które poddane zostaną badaniom na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej. Proces badawczy będzie miał na celu nie tylko ocenę samych konceptów, ale również poznanie potencjalnych klientów, określenie istniejącego wizerunku huty szkła jako atrakcji turystycznej.
- Trzeci etap zakłada wypracowanie koncepcji finalnej, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wyników badań. Oparcie na nich koncepcji zagwarantuje jej sukces rynkowy, jako że będzie ona odpowiadała dokładnie na potrzeby rynku. Koncepcja, obok kreacji produktowej, zawierać będzie również zestawienie inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia, aby produkt mógł funkcjonować zgodnie z jego założeniami.
- Czwarty etap poświęcony będzie zagadnieniom dotyczącym zbudowania marki produktu, w tym kreacji jej logo oraz opracowania księgi znaku.
- Piąty etap – końcowy – koncentrować się będzie na przygotowaniu systemu wdrażania koncepcji, w tym zidentyfikowaniu dostępnych źródeł finansowania oraz prezentacji harmonogramu prac.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna