Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Kryształowy Szlak Zawiercia

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Celem bezpośrednim popularyzacja gminy Zawiercie jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Cele projektu są zbieżne z celami RPO WŚl, w tym działania 3.4 Promocja Turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu:
- stymuluje dynamiczny rozwój przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu;
- przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu;
- spowoduje wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej regionu.

W ramach projektu zostanie opracowana Koncepcja rozwoju i komercjalizacji przemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu pn. "Kryształowy Szlak Zawiercia". Będzie to dokument strategiczny prezentujący plan zbudowania oryginalnej atrakcji turystycznej w Zawierciu, w oparciu o dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego.

Opracowanie dokumentu będzie realizowane w kilku etapach:
- Pierwszy etap – analityczny - obejmować będzie wszechstronną analizę działalności historycznych zakładów przemysłowych z tereny Zawiercia oraz otoczenia rynkowego. Tutaj również przeprowadzona zostanie analiza prawna. Podsumowaniem etapu analitycznego będzie analiza SWOT.
- Drugi etap będzie obejmował przygotowanie wstępnej koncepcji w formule kilku konceptów produktu turystycznego dla miasta Zawiercie, które poddane zostaną badaniom na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej. Proces badawczy będzie miał na celu nie tylko ocenę samych konceptów, ale również poznanie potencjalnych klientów, określenie istniejącego wizerunku huty szkła jako atrakcji turystycznej.
- Trzeci etap zakłada wypracowanie koncepcji finalnej, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wyników badań. Oparcie na nich koncepcji zagwarantuje jej sukces rynkowy, jako że będzie ona odpowiadała dokładnie na potrzeby rynku. Koncepcja, obok kreacji produktowej, zawierać będzie również zestawienie inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia, aby produkt mógł funkcjonować zgodnie z jego założeniami.
- Czwarty etap poświęcony będzie zagadnieniom dotyczącym zbudowania marki produktu, w tym kreacji jej logo oraz opracowania księgi znaku.
- Piąty etap – końcowy – koncentrować się będzie na przygotowaniu systemu wdrażania koncepcji, w tym zidentyfikowaniu dostępnych źródeł finansowania oraz prezentacji harmonogramu prac.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.