Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Kryształowy Szlak Zawiercia

Aktualności


Czerwiec 2011
1.    Promocja projektu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
2.    Zakończenie realizacji Projektu.

Grudzień 2010

Realizacja głównego przedmiotu projektu pn. „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego”, jakim było zadanie: Opracowanie koncepcji rozwoju i komercjalizacji poprzemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu.

Czerwiec 2010

W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego” nr UDA-RPSL.03.04.00-00-002/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.4. „Promocja turystyki”, nr projektu – 670 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Adama Stacha – Wicemarszałka Województwa oraz Pani Małgorzaty Staś – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Mirosława Mazura – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Milejskiej – Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi 176 956,00 PLN.  Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 176 956,00 PLN, w tym:
- Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 150 412,60 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Wkład własny beneficjenta w wysokości: 26 543,00  PLN i stanowiące 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu:
- Poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 7 września 2009r.;
- Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 1 kwietnia 2010r.;
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 września  2010r.;
- Zakończenie finansowe realizacji: 14 października  2010r.;


STYCZEŃ 2010
19 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 88/341/III/2010 o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III – Turystyka RPO WSL.
Do dofinansowania wybrano 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 994 706,86 zł.  Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Zawiercie pod nazwą Kryształowy Szlak Zawiercie – stworzenie nowego produktu turystycznego. Wartość projektu wynosi 176 956 zł. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.
http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1264167203&art=1&id_m=1&kat=&katrodzic

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.