Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konsultacje społeczne

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

 

 1. Potrzeba podjęcia uchwały:
 1. Podstawę formalną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 2. Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o rewitalizacji Rada Miejska w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji, określa w drodze uchwały zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Prezydent Miasta niezwłocznie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały, o której mowa powyżej, powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Rewitalizacji.
 3. Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy.
 4. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Zawiercie.
 5. Komitet Rewitalizacji uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk oraz rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
 6. Do jego podstawowych zadań należeć będzie opiniowanie projektów Gminnego Programu Rewitalizacji oraz planowanych zmian, w tym udział w ocenie zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, projektów dokumentów programowych Gminy oraz aktów planistycznych związanych z problematyką rewitalizacji, w tym w szczególności projektów uchwał o ustanowieniu specjalnych instrumentów rewitalizacji, wynikających z obowiązujących aktów prawnych, sprawozdań, raportów z monitoringów i ewaluacji Programu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 7. Procedura sporządzenia przedmiotowej uchwały została poddana konsultacjom społecznym zgodnie z treścią art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

 

 

 1. Oczekiwane skutki społeczne:
 • współpraca z organami Gminy podczas programowania, realizacji i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030
 • zapewnienie partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji interesariuszom rewitalizacji

 

 1. Skutki finansowe podjęcia uchwały:

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie wywołuje żadnych skutków finansowych.

4.  Źródła pokrycia finansowego podjętej uchwały:

Nie dotyczy.

 

Uchwała nie zawiera danych prawnie chronionych.

 

 

Procedura przygotowania niniejszej uchwały została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i spełnia wymogi merytoryczne i formalne potrzebne do jej uchwalenia.

 

 

18

PAŹ

2022

200

razy

czytano

175/7298

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.