Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wirtualne Biuro Obsługi ...

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Wirtualne Biuro Obsługi ...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Nazwa projektu:
„Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu”


Nr projektu: WND-RPSL.02.02.00-00-008/08
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2011 rok

Celem ogólnym projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie, wspieranych przez System Informacji o Terenie. Zrealizowany projekt będzie mógł być wykorzystywany w wielu dziedzinach sfery inwestycyjnej, informacyjnej, badawczej, organizacyjnej,przestrzennej i transportowej.

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna