Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opis i cele projektu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Wirtualne Biuro Obsługi ... » Opis i cele projektu

Celem projektu pod nazwą „Wirtualnego Biura Obsługi Inwestora w Zawierciu” jest  uruchomienie nowych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  Poprzez realizację projektu zwiększy się zainteresowanie samym Miastem przez jego mieszkańców oraz funkcjonujących lub planujących zaistnieć w Zawierciu podmiotów gospodarczych.
Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi inwestorów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) oraz jednostek organizacyjnych regionu, wspieranych przez System Informacji o Terenie (SIT). SIT będzie dostarczał niezbędne w procesie decyzyjnym analizy przestrzenne proponowanej inwestycji.
Projekt ma na celu stworzenie całkowicie nowego w proponowanej formie i nieistniejącego dotychczas na rynku produktu służącego do upowszechniania informacji inwestycyjnych.
Zakłada się budowę w pełni zintegrowanego, wielofunkcyjnego systemu wspierającego COI, zawierającego Podsystem Biuro Obsługi Inwestora, oraz funkcjonalności Podsystemu Informacji o Terenie pozwalającej na analizę informacji przestrzennej terenu lub obiektu inwestycyjnego. Jednym z głównych źródeł informacji będzie System Informacji o Terenie dotyczący geodezji, gospodarki gruntami, którego integralną częścią będzie elektroniczna ewidencja gruntów, budynków, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.
System ukierunkowany jest na inwestora, ale również tworzy platformę dla samorządu do budowania polityki rozwoju regionu.

Cele szczegółowe projektu to:
- Poprawa konkurencyjności miasta Zawiercie, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Miastem przez jego mieszkańców i funkcjonujących podmiotów gospodarczych.
- Publikacja rzetelnych i zawsze aktualnych informacji przeznaczonych dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz łatwy dostęp do tych informacji.
- Wsparcie procesu nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.
- Wsparcie procesu realizacji zadań statutowych przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta.
- Rozwój e-usług spełniających potrzeby obywateli, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych w zakresie informacji przestrzennej.
- Uporządkowanie struktury prezentowanych danych.

Obywatele będą mogli korzystać z wirtualnego planu miasta w postaci wektorowej, a także z danych o planach zagospodarowania przestrzennego co jest istotne w przypadku inwestycji np. w budownictwo mieszkaniowe. Potencjalni Inwestorzy będą mogły korzystać także z planu miasta i z planów zagospodarowania przestrzennego, a także otrzymają wyszukiwarkę terenów inwestycyjnych wraz z profesjonalna bazą informacji o tych terenach.
Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Zawiercie w celach podjęcia decyzji o lokalizacji przyszłych inwestycji, lub w celu podjęcia decyzji biznesowych dotyczących własnej działalności będą mogli korzystać zarówno z planu miasta i wyszukiwarki terenów inwestycyjnych, jak i z warstw danych mapowych dotyczących sieci dróg, uzbrojenia terenu, planów zagospodarowania przestrzennego, danych o nieruchomościach. Potencjalni inwestorzy zagraniczni będą dysponowali serwisem planu miasta i bazy ofert inwestycyjnych w różnych wersjach językowych.
Realizacja projektu będzie miała bardzo szeroki obszar oddziaływania. Szereg grup społecznych zainteresowanych i korzystających z systemu będzie mogło zrealizować szybciej, dokładniej i co najważniejsze z dowolnego miejsca (komputer+Internet) wiele procedur, niejednokrotnie kluczowych dla własnej działalności gospodarczej oraz dla rozwoju Zawiercia i regionu.
 
Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2011 rok.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna