Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Wirtualne Biuro Obsługi ...

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Celem projektu pod nazwą „Wirtualnego Biura Obsługi Inwestora w Zawierciu” jest  uruchomienie nowych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  Poprzez realizację projektu zwiększy się zainteresowanie samym Miastem przez jego mieszkańców oraz funkcjonujących lub planujących zaistnieć w Zawierciu podmiotów gospodarczych.
Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi inwestorów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) oraz jednostek organizacyjnych regionu, wspieranych przez System Informacji o Terenie (SIT). SIT będzie dostarczał niezbędne w procesie decyzyjnym analizy przestrzenne proponowanej inwestycji.
Projekt ma na celu stworzenie całkowicie nowego w proponowanej formie i nieistniejącego dotychczas na rynku produktu służącego do upowszechniania informacji inwestycyjnych.
Zakłada się budowę w pełni zintegrowanego, wielofunkcyjnego systemu wspierającego COI, zawierającego Podsystem Biuro Obsługi Inwestora, oraz funkcjonalności Podsystemu Informacji o Terenie pozwalającej na analizę informacji przestrzennej terenu lub obiektu inwestycyjnego. Jednym z głównych źródeł informacji będzie System Informacji o Terenie dotyczący geodezji, gospodarki gruntami, którego integralną częścią będzie elektroniczna ewidencja gruntów, budynków, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.
System ukierunkowany jest na inwestora, ale również tworzy platformę dla samorządu do budowania polityki rozwoju regionu.

Cele szczegółowe projektu to:
- Poprawa konkurencyjności miasta Zawiercie, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Miastem przez jego mieszkańców i funkcjonujących podmiotów gospodarczych.
- Publikacja rzetelnych i zawsze aktualnych informacji przeznaczonych dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz łatwy dostęp do tych informacji.
- Wsparcie procesu nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.
- Wsparcie procesu realizacji zadań statutowych przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta.
- Rozwój e-usług spełniających potrzeby obywateli, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych w zakresie informacji przestrzennej.
- Uporządkowanie struktury prezentowanych danych.

Obywatele będą mogli korzystać z wirtualnego planu miasta w postaci wektorowej, a także z danych o planach zagospodarowania przestrzennego co jest istotne w przypadku inwestycji np. w budownictwo mieszkaniowe. Potencjalni Inwestorzy będą mogły korzystać także z planu miasta i z planów zagospodarowania przestrzennego, a także otrzymają wyszukiwarkę terenów inwestycyjnych wraz z profesjonalna bazą informacji o tych terenach.
Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Zawiercie w celach podjęcia decyzji o lokalizacji przyszłych inwestycji, lub w celu podjęcia decyzji biznesowych dotyczących własnej działalności będą mogli korzystać zarówno z planu miasta i wyszukiwarki terenów inwestycyjnych, jak i z warstw danych mapowych dotyczących sieci dróg, uzbrojenia terenu, planów zagospodarowania przestrzennego, danych o nieruchomościach. Potencjalni inwestorzy zagraniczni będą dysponowali serwisem planu miasta i bazy ofert inwestycyjnych w różnych wersjach językowych.
Realizacja projektu będzie miała bardzo szeroki obszar oddziaływania. Szereg grup społecznych zainteresowanych i korzystających z systemu będzie mogło zrealizować szybciej, dokładniej i co najważniejsze z dowolnego miejsca (komputer+Internet) wiele procedur, niejednokrotnie kluczowych dla własnej działalności gospodarczej oraz dla rozwoju Zawiercia i regionu.
 
Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2011 rok.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.