Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Wirtualne Biuro Obsługi ...

Aktualności

Artykuł z Gazety Wyborczej

Artykuł z Gazety Prawnej

Listopad 2011
Zakończono Etap 3 Projektu – Zakończono testy Systemu, przeprowadzono szkolenia z obsługi Systemu.
Zakończono Etap 4 Projektu – Dostarczono Zamawiającemu Dokumentację Projektu.
W dniu 30.11.2011r. Podpisano Protokół Odbioru Końcowego. Zakończono realizację rzeczową Projektu. Odbyła się prezentacja Projektu podczas zorganizowanej konferencji w Urzędzie Miejskim.

Październik 2011
Trwa Etap 3 Projektu – Uruchomiono System WBOI. Skonfigurowano serwery, skonfigurowano środowisko testowe Systemu, rozpoczęto przeprowadzanie testów Systemu.

Sierpień 2011
Zakończono  Etap 2 Projektu – Wykonano Projekt Techniczny dla Systemu WBOI.

Lipiec 2011
Wykonano Etap 1 Projektu – dostarczono urządzenia zgodnie z zamówieniem.
Trwa Etap 2 Projektu – przeprowadzono analizę wymagań, w przygotowaniu dokumentacja i projekt techniczny modułów oraz struktur danych dla Projektu.

Maj 2011
Dnia 30 maja 2011r. podpisana została umowa na realizację Projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” z Wykonawcą wyłonionym w dniu 26.05.2011r. - Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum    COMARCH S.A.
Członek Konsorcjum    WASKO S.A.

Grudzień 2010
W dniu 8.12.2010r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla Projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” - w ramach zamówienia publicznego”.


W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” nr UDA-RPSL.02.02.00-00-008/08-00 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” nr projektu – 590 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Zbyszka Zaborowskiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Pani Małgorzaty Staś – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Mirosława Mazura – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Milejskiej – Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 598 621,39 PLN,
dofinansowanie – 1 103 032,61 PLN,
środki własne – 194 652,82 PLN.

 Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 15 grudnia 2009 r. podjął uchwałę nr 3335/332/III/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, złożonych w ramach konkursu (nr naboru 02.02.00-001/07).

W dniu 13 października 2008 roku została zakończona ocena merytoryczno-techniczna. Projekt uzyskał ocenę pozytywną tj. 28,57 pkt., co stanowiło 71,43% możliwych do uzyskania punktów i został umieszczony na miejscu 38 listy rankingowej.  Z uwagi na pozycję wniosku na liście rankingowej oraz wyczerpaniu alokacji wniosek nie został wybrany do dofinansowania.

W dniu 16 czerwca 2008 roku wniosek został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny i przekazany pod obrady Panelu Ekspertów.
W dniu 3 marca 2008 roku został złożony wniosek do Referatu ds. Wyboru Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.