Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Wirtualne Biuro Obsługi ... » Aktualności

Artykuł z Gazety Wyborczej

Artykuł z Gazety Prawnej

Listopad 2011
Zakończono Etap 3 Projektu – Zakończono testy Systemu, przeprowadzono szkolenia z obsługi Systemu.
Zakończono Etap 4 Projektu – Dostarczono Zamawiającemu Dokumentację Projektu.
W dniu 30.11.2011r. Podpisano Protokół Odbioru Końcowego. Zakończono realizację rzeczową Projektu. Odbyła się prezentacja Projektu podczas zorganizowanej konferencji w Urzędzie Miejskim.

Październik 2011
Trwa Etap 3 Projektu – Uruchomiono System WBOI. Skonfigurowano serwery, skonfigurowano środowisko testowe Systemu, rozpoczęto przeprowadzanie testów Systemu.

Sierpień 2011
Zakończono  Etap 2 Projektu – Wykonano Projekt Techniczny dla Systemu WBOI.

Lipiec 2011
Wykonano Etap 1 Projektu – dostarczono urządzenia zgodnie z zamówieniem.
Trwa Etap 2 Projektu – przeprowadzono analizę wymagań, w przygotowaniu dokumentacja i projekt techniczny modułów oraz struktur danych dla Projektu.

Maj 2011
Dnia 30 maja 2011r. podpisana została umowa na realizację Projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” z Wykonawcą wyłonionym w dniu 26.05.2011r. - Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum    COMARCH S.A.
Członek Konsorcjum    WASKO S.A.

Grudzień 2010
W dniu 8.12.2010r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla Projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” - w ramach zamówienia publicznego”.


W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” nr UDA-RPSL.02.02.00-00-008/08-00 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” nr projektu – 590 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Zbyszka Zaborowskiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Pani Małgorzaty Staś – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Mirosława Mazura – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Milejskiej – Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 598 621,39 PLN,
dofinansowanie – 1 103 032,61 PLN,
środki własne – 194 652,82 PLN.

 Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 15 grudnia 2009 r. podjął uchwałę nr 3335/332/III/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, złożonych w ramach konkursu (nr naboru 02.02.00-001/07).

W dniu 13 października 2008 roku została zakończona ocena merytoryczno-techniczna. Projekt uzyskał ocenę pozytywną tj. 28,57 pkt., co stanowiło 71,43% możliwych do uzyskania punktów i został umieszczony na miejscu 38 listy rankingowej.  Z uwagi na pozycję wniosku na liście rankingowej oraz wyczerpaniu alokacji wniosek nie został wybrany do dofinansowania.

W dniu 16 czerwca 2008 roku wniosek został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny i przekazany pod obrady Panelu Ekspertów.
W dniu 3 marca 2008 roku został złożony wniosek do Referatu ds. Wyboru Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna