Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Rozwój infr. kom. publ.

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozwój infr. kom. publ.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Nazwa projektu:

„Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup
i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5”


Nr projektu: WND-RPSL.07.02.00-00-005/09-03
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VII – Transport
Działanie 7.2. Transport publiczny

Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2011 rok.

Projekt polega  na zakupie siedmiu nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Cztery z nich zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy na dotychczasowych trasach obsługiwanych przez ZKM, obejmujących teren trzech gmin: Zawiercia, Włodowic i Poręby. Trzy pozostałe zostaną wykorzystane do kursów na nowej linii, planowanej w ramach projektu, na kierunku Zawiercie – Ogrodzieniec – Podzamcze.
Koszt całkowity projektu: 5 340 000 zł
Wnioskowana kwota: 4 516 900 zł
Poziom dofinansowania: 85%
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna