Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozwój infr. kom. publ.

Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

 

 

Opis Projektu

Projekt polega na zakupie siedmiu nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Cztery z nich zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy na dotychczasowych trasach obsługiwanych przez ZKM, obejmujących teren trzech gmin: Zawiercia, Włodowic i Poręby. Trzy pozostałe zostaną wykorzystane do kursów na nowej linii, planowanej w ramach projektu, na kierunku Zawiercie - Ogrodzieniec - Podzamcze. W związku ze zwiększeniem liczebności taboru oraz uruchomieniem nowej linii, do działań w ramach projektu należeć będą także (bezkosztowo lub jako koszty niekwalifikowane): zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników oraz budowa trzech nowych przystanków. Pozostałymi działaniami będą niezbędne kroki proceduralne, organizacyjne i prawne oraz promocja projektu.

Cele Projektu

Większość eksploatowanych autobusów jest w stanie technicznym średnim lub złym. Tylko trzy pojazdy mają silniki spełniające normę EURO-3, reszta to pojazdy z EURO-2 lub bez tej normy. Żaden nie jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (np. brak przyklęku przy wpuszczaniu pasażerów). Dodatkowo żadna linia nie obsługuje trasy w kierunku Ogrodzieńca, którego okolice są niezwykle atrakcyjne turystycznie.
Z powyższych przesłanek wynika problem kluczowy, którym jest niska jakość transportu publicznego.
Efektem tego problemu, a pośrednio przyczyn problemu kluczowego, jest cały wachlarz negatywnych zjawisk, z którymi boryka się cała lokalna społeczność oraz pasażerowie w szczególności (beneficjenci pośredni), a także podmioty odpowiedzialne za transport publiczny (beneficjenci projektu). Należą do nich większe koszty eksploatacji taboru, czas podróży dłuższy niż to konieczne spowodowany niską prędkością tzw. komunikacyjną (czyli niezależną od postojów), większa emisja gazów cieplarnianych do atmosfery niż w przypadku pojazdów spełniających bardziej nowoczesne normy, niedostępność transportu publicznego dla części niepełnosprawnych. Jednym ze skutków wad aktualnie eksploatowanych autobusów oraz dodatkowo braku linii do Ogrodzieńca jest także rezygnacja pasażerów z transportu publicznego na rzecz np. mniejszych prywatnych pojazdów uczestniczących w transporcie zbiorowym lub samochodów osobowych, które to środki transportu są mniej bezpieczne ze względu na większe narażenie na wypadki.

Produktami projektu jest 7 nowych autobusów miejskich lub międzymiastowych, napędzanych olejem napędowym, spełniających normę emisji EURO-5. Pojazdy mają być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami i małymi dziećmi itp. - dzięki niskopodłogowej konstrukcji, wyposażeniu w mechanizm przyklęku (jednostronnego przechylenia na przystanku), w platformy (rampy) dla wjazdu wózków, miejsce z pasem do zapięcia wózka osoby niepełnosprawnej itd. Autobusy będą klimatyzowane i ogrzewane. Dodatkowe wyposażenie to np. zegar elektroniczny, tablice elektroniczne, urządzenie głośnomówiące, kasowniki itd. Projekt nie przewiduje zakupu innych pojazdów transportu zbiorowego, ani też modernizacji autobusów istniejących. Zakłada się, że średnia liczba miejsc w zakupionych autobusach wyniesie 100 (łącznie z miejscami stojącymi), co daje łącznie 700 nowych miejsc.

Cztery z zakupionych autobusów zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy na dotychczasowych trasach obsługiwanych przez ZKM, obejmujących teren trzech gmin: Zawiercia, Włodowic i Poręby. Te trasy to:
- linia 0 (Dworzec kolejowy - Żabki - Dworzec kolejowy)
- linia 1 (ZPB - Blanowice - ZPB)
- linia 2 (Poręba - Szpital - Stary rynek - Dworzec kolejowy - Żabki - Stary rynek - Szpital - Poręba)
- linia 3 (Kalinówka - Kromołów - Warty - Dworzec kolejowy - Marciszów - Dworzec kolejowy - Warty
- Kromołów - Kalinówka)
- linia 4 (Dworzec kolejowy - Warty - Bzów - Warty - Dworzec kolejowy)
- linia 5 (Dworzec kolejowy BŚ - Żabki - Kromołów - Morsko - Kromołów - Żabki - Dworzec kolejowy)
- linia 6 - wariant Marciszów (Dworzec kolejowy - Blanowice - Rudniki - Borowe Pole - Marciszów - Żabki - Dworzec kolejowy) i wariant Borowe Pole (Dworzec kolejowy - Borowe Pole - Rudniki - Blanowice - Żabki - Dworzec kolejowy)
- linia 8 (Dworzec kolejowy BŚ - Żabki - Kromołów - Karlin - Suliny - Karlin - Kromołów - Żabki - Dworzec kolejowy)

Trzy pozostałe pojazdy zostaną wykorzystane do kursów na nowej linii, planowanej w ramach projektu (o numerze 7), na kierunku Zawiercie - Ogrodzieniec - Podzamcze.

W związku ze zwiększeniem liczebności taboru oraz uruchomieniem nowej linii, do działań w ramach projektu należeć będą także: zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników oraz budowa trzech nowych przystanków. Pozostałymi działaniami niezbędnymi do zrealizowania projektu będą niezbędne kroki proceduralne, organizacyjne i prawne oraz promocja.
Wybrany wariant inwestycji, określony liczbą, rodzajem i parametrami autobusów planowanych do zakupu, pozwoli zrealizować wszystkie cele stawiane przed projektem. Należą do nich:
- Zmniejszenie średnich kosztów eksploatacji
- Zwiększenie średnich prędkości
- Zmniejszenie średniej emisji zanieczyszczeń
- Zwiększenie dostępności lokalnego transportu zbiorowego dla niepełnosprawnych
- Zwiększenie popularności lokalnego transportu zbiorowego
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakup nowych pojazdów w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej jest najlepszą możliwą praktyką w tej dziedzinie, optymalną pod względem zaspokojenia popytu i efektywności energetycznej. Inne warianty, takie jak zakup pojazdów używanych lub modernizacja obecnie posiadanych, nie przyniosłyby oczekiwanych efektów w tym zakresie. Jest to zatem najlepsza opcja dla ZKM.
Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających dziennie z nowych autobusów równa 1908.

Celem realizacji priorytetu VII (Transport) jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój m.in. transportu publicznego. Jego poprawa nastąpi m.in. poprzez inwestycje taborowe.

Celem działania 7.2 (Transport publiczny) jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Uzasadnieniem dla działania jest konieczność poprawy jakości transportu publicznego. Zdekapitalizowanie infrastruktury i taboru transportu zbiorowego są przyczyną niskiego komfortu oferowanego podróżnym.
Przedmiotem niniejszego projektu są inwestycje w nowe autobusy dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, który świadczy usługi transportu publicznego w powiecie zawierciańskim. Jego realizacja spowoduje poprawę tego transportu - dzięki zwiększeniu łącznej ilości autobusów oraz powstaniu nowej linii autobusowej (co zwiększy udział transportu publicznego w przemieszczaniu osób), a także dzięki zastąpieniu częścią nowych pojazdów najbardziej wyeksploatowanych elementów dotychczasowego taboru (co zwiększy komfort podróżnych i pozytywnie wpłynie na środowisko dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych).

Cele projektu pokrywają się zatem z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.