Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozwój infr. kom. publ. » Aktualności

 

czerwiec 2012
Zakończono realizację zakresu rzeczowego przewidzianego w projekcie. Zakupione fabrycznie nowe autobusy zostały wdrożone do przewozu pasażerskiego, na obsługiwanych przez nie liniach zamontowano trzy nowe wiaty przystankowe, wycofano z ruchu cztery będące w najgorszym stanie technicznym i emitujące najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery  autobusy z taboru ZKM Zawiercie. Trwają końcowe rozliczenia finansowe projektu.


Maj 2012
W miesiącu maju na ulicach miasta pojawiły się nowe autobusy, zakupione w ramach Projektu.

Grudzień 2011
15 grudnia 2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszej z trzech złożonych ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm:
- Lider Konsorcjum
Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Łańcucie,
- Partner Konsorcjum
Blue Line Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Łańcucie,

 Artykuł z gazety Wyborczej

Lipiec 2011
W dniu 19 lipca 2011 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych przeznaczonych do komunikacji miejskiej (MIDI-1szt. i MAXI-6 szt.) w ramach realizowanego projektu. Obecnie trwa procedura udzielania odpowiedzi i wyjaśnień odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane przez potencjalnych oferentów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 29.02.2012 r.  

Czerwiec 2011
Dnia 3 czerwca podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie. Całkowita wartość projektu wynosi 5 340 000,00 PLN

Lipiec 2011
Trwa Przygotowanie do ogłoszenia przetargu, zgodnie z wymogami projekt treści ogłoszenia czeka na akceptację Urzędu Marszałkowskiego.


Listopad 2010

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada br. Gmina Zawiercie uzyskała 85 proc. dofinansowania do zakupu siedmiu nowych miejskich autobusów. Łączna wartość projektu wynosi 5 mln 340 tys. zł.


Projekt „Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów w silnikiem EURO-5” polega na zakupie siedmiu nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.
- Cztery z nich zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy na dotychczasowych trasach obsługiwanych przez ZKM, obejmujących teren trzech gmin: Zawiercia, Włodowic i Poręby. Trzy pozostałe zostaną wykorzystane do kursów na nowej linii, planowanej w ramach projektu, na kierunku Zawiercie – Ogrodzieniec – Podzamcze – mówi Mirosław Mazur, prezydent miasta.
W ramach projektu zatrudnieni i przeszkoleni zostaną nowi pracownicy oraz powstaną trzy nowe przystanki.

Większość obecnie eksploatowanych autobusów jest w stanie technicznym średnim lub złym. Tylko trzy pojazdy mają silniki spełniające normę EURO-3, pozostałe to samochody z EURO-2 lub bez tej normy. Żaden nie jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (np. brak przyklęku przy wpuszczaniu pasażerów). Dodatkowo żadna linia nie obsługuje trasy w kierunku Ogrodzieńca, którego okolice są niezwykle atrakcyjne turystycznie.


Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego
- uchwała
- lista projektów
- uzasadnienie

 

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna