Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Rozbudowa Zakł. Utylizacji ...

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozbudowa Zakł. Utylizacji ...

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Nazwa projektu:
„Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V – Środowisko
Działanie 5.2. – Gospodarka odpadami


Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2009-2011.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu.

Poprzez utworzenie sortowni (projekt: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje – I etap”) i kompostowni tworzących kompleksowy system unieszkodliwiania odpadów zostanie ograniczona ilość opadów kierowanych na składowisko.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 621 249,94 PLN a przyznane Gminie Zawiercie na realizację dofinansowanie w kwocie 1 199 702,16  PLN wynosi 85% planowanych wydatków kwalifikowalnych.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna