Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozbudowa Zakł. Utylizacji ... » Aktualności

 Wrzesień 2011
Zakończono  realizację rzeczową projektu. Podpisano Protokół odbioru końcowego w dniu 30 września 2011r.

Listopad 2011
17 listopada 2011r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał Pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Grudzień  2011
Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Projektu, która odbyła się 14 grudnia 2011r.
Artykuł dot. konferencji

Maj 2010
Dnia 18 maja podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 588 236,00 PLN

Wrzesień 2010
W dniu 29.09.2010r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla Zadania (projekt) II - „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni” - w ramach 1 zamówienia publicznego”.

Grudzień 2010
Wyłoniono Wykonawcę robót: Firma AK NOVA Sp. z o.o.
Umowę na realizację Projektu podpisano 2 grudnia 2010r.
Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją umowy.
Prace przebiegają bez zakłóceń.Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2009 r. – Uchwała nr 3421/334/III/2009 projekt został wybrany do dofinansowania. Ocena merytoryczno-techniczna dokonana przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny gospodarki odpadami przyznała projektowi 35,000 pkt., co stanowi 87,50% maksymalnej ilości punktów. Projekt otrzymał ocenę pozytywną i znalazł się na 4 pozycji listy rankingowej.


Rozpoczęto roboty w ramach zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni”. W ramach umowy z Wykonawca planuje się  wykonać:

- Plac kompostowania o naw. z betonu asfaltowego - 1590 m2,

- Plac na mieszanie odpadów BIO o naw. z betonu asfaltowego - 246 m2,

- Plac magazynowania stabilizatu o naw. z betonu asfaltowego - 284 m2,

- Plac manewrowy o nawierzchni tłuczniowej - 565 m2,

- Zadaszone boksy na surowce wtórne - 160 m2,

- Niezadaszone boksy na surowce wtórne - 320 m2,

- Hala na surowce wtórne - 240 m2

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna