Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozbudowa Zakł. Utylizacji ...

Aktualności

 Wrzesień 2011
Zakończono  realizację rzeczową projektu. Podpisano Protokół odbioru końcowego w dniu 30 września 2011r.

Listopad 2011
17 listopada 2011r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał Pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Grudzień  2011
Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Projektu, która odbyła się 14 grudnia 2011r.
Artykuł dot. konferencji

Maj 2010
Dnia 18 maja podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 588 236,00 PLN

Wrzesień 2010
W dniu 29.09.2010r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla Zadania (projekt) II - „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni” - w ramach 1 zamówienia publicznego”.

Grudzień 2010
Wyłoniono Wykonawcę robót: Firma AK NOVA Sp. z o.o.
Umowę na realizację Projektu podpisano 2 grudnia 2010r.
Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją umowy.
Prace przebiegają bez zakłóceń.Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2009 r. – Uchwała nr 3421/334/III/2009 projekt został wybrany do dofinansowania. Ocena merytoryczno-techniczna dokonana przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny gospodarki odpadami przyznała projektowi 35,000 pkt., co stanowi 87,50% maksymalnej ilości punktów. Projekt otrzymał ocenę pozytywną i znalazł się na 4 pozycji listy rankingowej.


Rozpoczęto roboty w ramach zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni”. W ramach umowy z Wykonawca planuje się  wykonać:

- Plac kompostowania o naw. z betonu asfaltowego - 1590 m2,

- Plac na mieszanie odpadów BIO o naw. z betonu asfaltowego - 246 m2,

- Plac magazynowania stabilizatu o naw. z betonu asfaltowego - 284 m2,

- Plac manewrowy o nawierzchni tłuczniowej - 565 m2,

- Zadaszone boksy na surowce wtórne - 160 m2,

- Niezadaszone boksy na surowce wtórne - 320 m2,

- Hala na surowce wtórne - 240 m2

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.