Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Nazwa projektu:

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A”

 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego .


Całkowita wartość projektu wynosi 6 369 943,83 PLN a przyznane Gminie Zawiercie na realizację dofinansowanie w kwocie  5 371 336,02 PLN wynosi 85% planowanych wydatków kwalifikowalnych.


Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 listopada 2014 r.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna