Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A » Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Październik/Listopad 2014

1. W miesiącu październiku prowadzone były ostatnie roboty budowlane, związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym. Ostatnie dni października oraz początek listopada to również prace związane z uprzątnięciem placu budowy i procedurami odbiorowymi.

2. W listopadzie zakończono zakres rzeczowy projektu, w dniu 12.11.2014 r. został spisany Protokół odbioru końcowego robót

Lipiec/sierpień/wrzesień

W III. kwartale bieżącego roku prowadzone były dalsze roboty budowlane, związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz prace w rejonie zbiornika zapasowo-wyrównawczego i stacji transformatorowej. Przerób na koniec września wyniósł: kanalizacja sanitarna: 1 539,50 mb wraz z 44 studniami, kanalizacja deszczowa: 2 140,15 mb wraz z 62 studniami, sieć wodociągowa: 1 331 mb, kanalizacja teletechniczna: 476 wraz z 22 studniami, wykonany został również zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz stacja transformatorowa.

W dniu 18. września 2014 r. odbyła się również Konferencja podsumowująca i promująca Projekt, w siedzibie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Konferencja poświęcona została głównie realizowanej inwestycji oraz omówieniu potencjału inwestycyjnego miasta Zawiercie. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Pan Marek Kozieł – Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie, Pan Wojciech Dziąbek - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, Pani Joanna Wolff - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ. Panel dyskusyjny poprowadził Igor Sokołowski - znany na co dzień z telewizji TVN.

Kwiecień/maj/czerwiec
W II. kwartale br prowadzone były dalsze prace, związane z budową kanalizacji deszczowej, a także wykonaniem kanalizacji teletechnicznej oraz budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego wraz z pompownią ścieków. Stan zaawansowania na koniec czerwca 2014r. wyniósł:
Kanalizacja sanitarna – 926,50 mb wraz z 26 studniami , kanalizacja deszczowa – 1073,50 wraz z 33 studniami, kanalizacja teletechniczna – 476 mb wraz z 22 studniami.

Marzec
Prowadzone były roboty budowalne, związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z zabudową 3 szt. studni.                          

Luty 2014
1. Podpisano umowę przyłączeniową  z TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych (pompowni na terenie SAG A ).
2.Wykonane zostały próby szczelności wszystkich wykonanych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją sanitarną kanałów. Dokonano również inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzono próby szczelności wodociągu.

Styczeń 2014
1.Podpisano aneks do Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, uaktualniający wartości wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych kategoriach wydatków.
2.Wykonana została armatura do wcześniej wybudowanego wodociągu (wykonano węzły hydrantowe, zamontowano zasuwy). Przygotowano również wcinkę do czynnego wodociągu Ø350. Wykonano próby ciśnieniowe.
3. Łącznie od początku robót budowlanych wybudowano 926,50 mb rurociągów kanalizacyjnych, 1131 mb sieci wodociągowej oraz 26 studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

Grudzień 2013 r.
Do końca ostatniego kwartału br roku prowadzone były roboty budowlane, związane z budową sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia, łącznie wykonano 378,00 m rurociągu. Wykonano również 26 sztuk studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

Październik 2013 r.

Ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej

Sierpień 2013 r.
W dniu 14.08.2013 r. podpisano umowę z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach projektu robotami budowlanymi – firmą INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk.
Rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu – przeciski pod budowaną drogą do Strefy Aktywności Gospodarczej i prace montażowe budowanych sieci.

Lipiec 2013 r.
Po zakończeniu postępowania przetargowego podpisano w dniu 24.07.2013 r. umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych  – Firmą GUDREX S.C. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz. W ramach podpisanej umowy wykonany zostanie pełny zakres projektu – wybudowane uzbrojenie terenu SAG „A” w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym i pompownią ścieków.

Marzec 2013 r.

W dniu 29 marca 2013 r. podpisana została umowa UDA-RPSL.01.01.01-00-014/12-00 o dofinansowanie projektu

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna