Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A

Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Październik/Listopad 2014

1. W miesiącu październiku prowadzone były ostatnie roboty budowlane, związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym. Ostatnie dni października oraz początek listopada to również prace związane z uprzątnięciem placu budowy i procedurami odbiorowymi.

2. W listopadzie zakończono zakres rzeczowy projektu, w dniu 12.11.2014 r. został spisany Protokół odbioru końcowego robót

Lipiec/sierpień/wrzesień

W III. kwartale bieżącego roku prowadzone były dalsze roboty budowlane, związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz prace w rejonie zbiornika zapasowo-wyrównawczego i stacji transformatorowej. Przerób na koniec września wyniósł: kanalizacja sanitarna: 1 539,50 mb wraz z 44 studniami, kanalizacja deszczowa: 2 140,15 mb wraz z 62 studniami, sieć wodociągowa: 1 331 mb, kanalizacja teletechniczna: 476 wraz z 22 studniami, wykonany został również zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz stacja transformatorowa.

W dniu 18. września 2014 r. odbyła się również Konferencja podsumowująca i promująca Projekt, w siedzibie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Konferencja poświęcona została głównie realizowanej inwestycji oraz omówieniu potencjału inwestycyjnego miasta Zawiercie. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Pan Marek Kozieł – Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie, Pan Wojciech Dziąbek - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, Pani Joanna Wolff - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ. Panel dyskusyjny poprowadził Igor Sokołowski - znany na co dzień z telewizji TVN.

Kwiecień/maj/czerwiec
W II. kwartale br prowadzone były dalsze prace, związane z budową kanalizacji deszczowej, a także wykonaniem kanalizacji teletechnicznej oraz budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego wraz z pompownią ścieków. Stan zaawansowania na koniec czerwca 2014r. wyniósł:
Kanalizacja sanitarna – 926,50 mb wraz z 26 studniami , kanalizacja deszczowa – 1073,50 wraz z 33 studniami, kanalizacja teletechniczna – 476 mb wraz z 22 studniami.

Marzec
Prowadzone były roboty budowalne, związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z zabudową 3 szt. studni.                          

Luty 2014
1. Podpisano umowę przyłączeniową  z TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych (pompowni na terenie SAG A ).
2.Wykonane zostały próby szczelności wszystkich wykonanych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją sanitarną kanałów. Dokonano również inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzono próby szczelności wodociągu.

Styczeń 2014
1.Podpisano aneks do Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, uaktualniający wartości wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych kategoriach wydatków.
2.Wykonana została armatura do wcześniej wybudowanego wodociągu (wykonano węzły hydrantowe, zamontowano zasuwy). Przygotowano również wcinkę do czynnego wodociągu Ø350. Wykonano próby ciśnieniowe.
3. Łącznie od początku robót budowlanych wybudowano 926,50 mb rurociągów kanalizacyjnych, 1131 mb sieci wodociągowej oraz 26 studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

Grudzień 2013 r.
Do końca ostatniego kwartału br roku prowadzone były roboty budowlane, związane z budową sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia, łącznie wykonano 378,00 m rurociągu. Wykonano również 26 sztuk studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

Październik 2013 r.

Ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej

Sierpień 2013 r.
W dniu 14.08.2013 r. podpisano umowę z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach projektu robotami budowlanymi – firmą INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk.
Rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu – przeciski pod budowaną drogą do Strefy Aktywności Gospodarczej i prace montażowe budowanych sieci.

Lipiec 2013 r.
Po zakończeniu postępowania przetargowego podpisano w dniu 24.07.2013 r. umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych  – Firmą GUDREX S.C. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz. W ramach podpisanej umowy wykonany zostanie pełny zakres projektu – wybudowane uzbrojenie terenu SAG „A” w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym i pompownią ścieków.

Marzec 2013 r.

W dniu 29 marca 2013 r. podpisana została umowa UDA-RPSL.01.01.01-00-014/12-00 o dofinansowanie projektu

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.