Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Bud. publ. sieci szerokopas...

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Bud. publ. sieci szerokopas...

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Nazwa projektu:
„Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia”


Nr projektu: WND-RPSL.02.01.00-00-013/11-03
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego


Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2012-2013

Projekt realizowany będzie na terenie gminy Zawiercie i obejmuje budowę miejskiej sieci szerokopasmowej na potrzeby własne Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Jednocześnie wraz z infrastrukturą, umożliwiającą świadczenie usług NGA, planowana jest budowa centrum zarządzania siecią oraz stworzenie 1 publicznego punktu dostępu do Internetu typu hotspot.

W ramach projektu planowana jest budowa 11 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych zlokalizowanych wyłącznie na terenie jednostek podległych Gminie.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna