Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Zawiercie

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Zawiercie


Projekt pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Zawiercie”

Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2016-2017.

Celem głównym projektu jest:
Zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Gminy.

Na podstawie tak zdefiniowanego celu oraz analizy funkcjonowania Urzędu można wyodrębnić dwa najważniejsze cele strategiczne realizacji Projektu:
1.    Integracja wewnętrznych systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
2.    Realizacja nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego).

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna