Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 9006 opublikowano Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 30.12.2022 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów będzińskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza.

Zgodnie z § 13 ww. na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach

budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu

lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub

substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące

z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych

budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo

zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed

wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz

utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie

w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół

pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających -przy czym szerokość tych mat

albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego,

a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych

gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;

6) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych

w gospodarstwie.

§ 5. 1. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu

lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu

odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza

weterynarii;

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób

bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony

drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie

w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu

do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

 

Informujemy, że istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (formularz do pobrania).

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu

tel. 32 67 235 33

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

tel. 32 67 212 10

 

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w 2022 r. w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.