Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Postępowanie mandatowe

Postępowanie mandatowe

 

Za jakie wykroczenia grozi mandat na osiedlowej drodze

RUCH DROGOWY
Na drogach wewnętrznych, gdzie został postawiony znak informujący o wjeździe do strefy ruchu, obowiązują te same przepisy co na drogach publicznych. Tak wiec mandat można otrzymać np. za złe parkowanie.
Jazda bez zapiętych pasów czy rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia auta mogą skończyć się mandatem także na osiedlowej drodze czy parkingu pod sklepem. Kierowca ponosi takie konsekwencje na drogach wewnętrznych, gdzie zarządca ustanowił strefę ruchu i odpowiednio ja oznakował.

Strefa ruchu
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym przepisy ustawy obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Z tym że strefy ruchu zostały wprowadzone do przepisów dopiero 4 września 2010 roku. Zgodnie z prawem strefa ruchu jest obszar obejmujący co najmniej jedna drogę wewnętrzna, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Wprowadzenie stref ruchu wynikało z tego, że na drogach wewnętrznych przepisy ruchu drogowego nie miały zastosowania. Policja interweniowała, dopiero jak było np. zagrożone życie uczestników ruchu. W konsekwencji funkcjonariusze nie mogli np. na parkingach pod dużymi sklepami czy na niektórych osiedlowych uliczkach karać kierowców za złe parkowanie czy inne wykroczenia drogowe. Podobnie było, gdy blokowane były drogi
przeciwpożarowe, utrudniany był przejazd, samochody stały pod samym wejściem do klatek schodowych, a nawet na chodnikach dla pieszych. Dopiero ustanowienie strefy ruchu powoduje, że na drodze wewnętrznej, która musi być też odpowiednio oznakowana, można dostać mandat za każde wykroczenie drogowe. Z tym że dopiero od niedawna, bo od 14 maja 2011 roku obowiązują rozporządzenia, które określiły wzór znaku „strefa ruchu” oraz zasady jego ustawiania. Dlatego dopiero od połowy maja powstają strefy ruchu.

Oznakowanie strefy


Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych wjazd do strefy ruchu oznaczony jest nowym znakiem D-52 – biała tablica z napisem „strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy oznacza sie znakiem D-53, który graficznie ma taka sama postać, z tym że jest przekreślony czerwoną linią. Z kolei rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określa, że znak strefy ruchu umieszcza sie na początku strefy ruchu i na wszystkich drogach doprowadzających do niej. Decyzje o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca bądź właściciel danego terenu.

Zasady umieszczania znaku „strefa ruchu” na drodze wewnętrznej
Właściciel sklepu i terenu, na którym jest parking, chce ustanowić strefę ruchu. Czy stawiając odpowiedni znak, musi także zamieścić znak informujący o wjeździe na drogę wewnętrzna?
Znak D-52 („strefa ruchu”), który oznacza strefę ruchu, stosuje sie w celu oznakowania ustalonej takiej strefy. Co do zasady umieszcza sie go na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Z tym że w przypadku umieszczenia znaku na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej, nie należy stosować znaku D-46, który oznacza początek drogi wewnętrznej. Przepisy określają też, że oznakowania drogi wewnętrznej nie stosuje sie w przypadku wjazdu na tego typu drogę znajdująca sie w oznakowanej strefie ruchu.

Kary na parkingach
W utworzonych na osiedlach i parkingach sklepowych strefach ruchu kierowcy są traktowani tak samo jak na drogach publicznych. Oznacza to, że musza przestrzegać znaków i sygnałów drogowych oraz wszystkich innych przepisów określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Dlatego kary grozą za każde wykroczenie.
Przykładowo jazda na osiedlu, gdzie jest strefa ruchu, bez włączonych świateł mijania w nocy może skończyć się 200-złotowym mandatem i czteroma punktami karnymi. Za brak włączonych świateł w ciągu dnia grozi 100 zł mandatu i dwa punkty karne.
Kierowcy w strefie ruchu mogą być ukarani także za postój w miejscach, gdzie utrudnia to wjazd lub wyjazd (np. przy bramie). Grozi za to 100 zł mandatu. Nie wolno w strefie ruchu rozmawiać także przez telefon komórkowy, a kara za to wykroczenie wynosi 200 zł. Nie można na motocyklu przewozić w strefie ruchu pasażerów bez kasków.
Nawet przewiezienie motocyklem kolegi bez kasku wzdłuż bloku może kosztować kierowcę 100 zł. Oczywiście taka sama kara jest dla motocyklistów, którzy nie włożą kasku, nawet jak będą sie tłumaczyć, że jechali tylko kawałek i w dodatku po osiedlu.
Rodzic, który zapomni usadowić swoje dziecko w foteliku ochronnym, też dostanie mandat na drodze osiedlowej czy parkingu pod sklepem, gdzie jest strefa ruchu. Za to wykroczenie grozi 150 zł mandatu. Kary grożą za wszystkie wykroczenia tam, gdzie zarządcy postawili znaki „strefa ruchu”.
Kierowcy musza sie liczyć, że w niektórych sytuacjach może im zostać odholowane auto, gdy zostanie zostawionew niewłaściwym miejscu lub założona blokada na koła.

Można odholować auto blokujące miejsce dla niepełnosprawnych
Mieszkaniec widział, jak kierowca zostawił pojazd na drodze dojazdowej i poszedł do sklepu. Czy policja może odholować auto?
Samochód może zostać usunięty np. wtedy, gdy zagraża bezpieczeństwu lub utrudnia ruch innych pojazdów. Dyspozycje wydaje policja lub straż miejska. Przepisy określają też, że od usunięcia pojazdu odstępuje sie, jeżeli ustana przyczyny, dla których auto miałoby zostać odholowane. Chodzi o sytuacje, gdy kierowca zorientuje sie, że pozostawił swój samochód niezgodnie z przepisami, i szybko go przestawi w inne miejsce. Tak może być, gdy np. w sklepie zostanie poinformowany przez głośniki o konieczności przestawienia pojazdu. Oprócz policji i straży miejskiej prawo do wydania dyspozycji odholowania pojazdu ma także osoba dowodząca akcja ratownicza.

Drogi wewnętrzne
Na drogach wewnętrznych, gdzie nie zostały ustanowione przez zarządców strefy ruchu, kierowcy nie dostana mandatu np. za niezapięte pasy, brak dokumentów przy sobie czy za niewłączanie kierunkowskazów. Grożą jednak kary za niestosowanie sie do znaków i sygnałów drogowych. Wynika to z art. 1 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Określa on, że przepisy ustawy stosuje sie również do ruchu odbywającego sie poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania i strefami ruchu, ale w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Dlatego nawet jak zarządca sklepowego parkingu czy osiedlowych uliczek nie ustanowił strefy ruchu, to policja i straż miejska mogą interweniować, gdy ktoś zaparkował na oznakowanym miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Podobnie jest, gdy postawiony w danym miejscu np. znak zakazujący postoju został zignorowany przez kierowców.
Dlatego poza strefa ruchu na drodze wewnętrznej kierowca narazi sie na poważne kłopoty, gdy zaparkuje na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Jeżeli takie miejsce jest odpowiednio oznakowane, to mandat za nieuprawnione zajecie miejsca osobie niepełnosprawnej grozi 500 zł mandatu i jeden punkt karny. Jednak pojazd może też zostać odholowany na parking depozytowy, co wiąże sie z pokryciem kosztów transportu pojazdu oraz jego przetrzymywaniem.
Policja może też interweniować, gdy kierowca nie przestrzega znaków drogowych także na drogach leśnych, które nie są drogami publicznymi.

Miejsce dla niepełnosprawnych musi być prawidłowo oznakowane
Stanowisko Komendy Głównej Policji
- załącznik

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.