Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.2 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

Opracowanie koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej

Opracowanie koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej

Opracowanie koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej

Opracowanie koncepcji przebudowy i planu komunikacji dla ul. Marszałkowskiej i przyległego układu drogowego wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wynikającej  z koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Marszałkowskiej w ramach zadania pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla  ul. Marszałkowskiej w Zawierciu.”

Zadanie objęte Projektem  "Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (dotacja w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”)

Wstępny zakres planowanej dokumentacji obejmuje wykonanie:

  1. Koncepcji przebudowy ulicy Marszałkowskiej i przyległego układu drogowego wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla przyjętych w koncepcji rozwiązań.

Przebudowa ulicy Marszałkowskiej ma przywrócić reprezentacyjny, historyczny charakter z dostosowaniem do aktualnych potrzeb mieszkańców. W planie przebudowy układu drogowego ul. Marszałkowskiej i przyległych do niej innych ulic zakłada się przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, remont chodników i ulic mając na względzie ujednolicenie nawierzchni na zadanym obszarze oraz budowę kanału technologicznego.

  1. Koncepcji architektoniczno-przestrzennej przebudowy ulicy Marszałkowskiej z wizualizacją elewacji frontowych wszystkich przyległych do pasa drogowego ulicy Marszałkowskiej kamienic z propozycją ich remontu z uwzględnieniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą balustrad  

 

Umowa zawarta dnia 31.10.2022 r., z Panem Michałem Namysłowskim prowadzącym przedsiębiorstwo wielobranżowe P.W. KaNaD Michał Namysłowski z siedzibą w Bytomiu.

 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowi równowartość w wysokości 170.970,00 zł

 

Dofinasowanie unijne 85% - 145.324,50 zł, dofinasowanie z Budżetu Państwa 15% - 25.645,50 zł.

 

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową to 8 miesięcy od daty jej zawarcia tj. 31.03.2023 r.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.