Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Działanie RL.NI.2 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

Działanie RL.NI.2 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

  1. Opracowanie koncepcji rozwoju urbanistycznego miasta

W ramach przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie analizy obecnie obowiązujących dokumentów planistycznych w Gminie i określenie koniecznego zakresu ich zmiany pod kątem stymulowania rozwoju miasta i wyznaczenia nowych terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne, przemysł, usługi niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 

  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie koncepcji określającej całokształt działań inwestycyjnych na układzie komunikacyjnym, zagospodarowaniu i obecnej infrastrukturze zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu, koniecznych dla poprawy warunków życia mieszkańców osiedla, uatrakcyjnienia go jako miejsca zamieszkania i pracy, dostosowania do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Ze względu na objęcie całego terenu osiedla TAZ i poszczególnych obiektów ochroną konserwatorską całość dokumentacji zostanie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

 

  1. Opracowanie koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie koncepcji określającej całokształt działań inwestycyjnych na układzie komunikacyjnym zabytkowej ulicy Marszałkowskiej wraz z jej głównymi połączeniami komunikacyjnymi z pobliskimi drogami gminnymi i powiatowymi, konieczne dla poprawy warunków życia mieszkańców dzielnicy, uatrakcyjnienia jej jako miejsca zainwestowania, rozwoju przedsiębiorczości, zamieszkania i pracy, dostosowania do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wynikającej z koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Marszałkowskiej.

Działania realizowane będą na terenach znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.