Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów. Career Center for Students and Graduates.

Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów. Career Center for Students and Graduates.

Zawierciański rynek pracy wymaga od nas działań, które będą skutkowały wykształceniem kadry młodych pracowników zdobywających kwalifikacje w różnych zawodach. Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów, w ramach działającego przy Agencji Rozwoju Zawiercia Lokalnego Centrum Kariery to miejsce dla młodzieży szkolnej i absolwentów szkół, w którym mogliby skorzystać z fachowego doradztwa zawodowego oraz zaplanować współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Lokalne Centrum Kariery zostało utworzone 29 czerwca 2022 r. i ma na celu kompleksową obsługę 400 uczniów i absolwentów z terenu miasta Zawiercie w zakresie poruszania się po rynku pracy, wybierania indywidualnych ścieżek rozwoju, jak również pomocy w poruszaniu się po rynku pracy czy wyboru właściwego kształcenia.


Przeprowadzone zostanie profesjonalne doradztwo zawodowe, które przygotuje uczniów i absolwentów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowane zostaną również szkolenia, które wyposażą młodzież w kompetencje m.in. z zakresu sposobów i możliwości poruszania się po rynku pracy, redagowania swoich dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności odpowiedniej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Głównym celem Lokalnego Centrum Kariery jest zatrzymanie młodzieży na lokalnym rynku pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 


Zawiercie's labor market requires us to take measures that will result in the education of a cadre of young workers gaining qualifications in various professions. The Career Center for Students and Graduates, as part of the Local Career Center operating at the Zawiercie Development Agency, is a place for school students and graduates to receive professional career counseling and plan cooperation with local businesses.

The Local Career Center was established on June 29, 2022, and aims to provide comprehensive services to 400 students and graduates from the Zawiercie city area in terms of navigating the labor market, choosing individual development paths, as well as assistance in navigating the job market or choosing the right education.


Professional career counseling will be carried out, which will prepare students and graduates for conscious and independent career planning and making educational and professional decisions, taking into account knowledge of their own resources and information about the labor market and education system.
In conjunction with the County Office, training courses will also be organized to equip young people with competencies in, among other things, ways and opportunities to navigate the labor market, editing their application documents and the ability to make an appropriate presentation during a job interview.
The main goal of the Local Career Center is to retain young people in the local labor market and help them find employment.


The task is being implemented as part of the project titled "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.