Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

Podstawowe działania inwestycyjne i instytucjonalne to:

 

Działanie RL.I.1 NOWA INFRASTRUKTURA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  • Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakładu Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej)

 

Działanie RL.NI.6 NOWY ŁAD GOSPODARCZY DLA ZAWIERCIA:

 

  • Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego
  • Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów ze specjalistami/doradcami ds. rynku pracy i szkolnictwa zawodowego
  • Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy

 

Działanie RL.NI.7 OBYWATELSKIE ZAWIERCIE:

  • System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING
  • Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - szkolenia i warsztaty

 

Działanie RI.I.2 ZAWIERCIE DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB KOMUNIKATYWNOŚCI:

  • Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy

 

Działanie RI.NI.3 PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW UM I JEDNOSTEK GMINY ZAWIERCIE:

  • Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy

 


The basic investment and institutional activities are:

 

 Measure RL.I.1. NEW INFRASTRUCTURE OF THE ECONOMIC ACTIVITY ZONE:

Reconstruction, renovation and extension of Podmiejska street with water and sewage infrastructure (from Department of Communal Services to Rolnicza street)

 

Action RL.NI.6 NEW ECONOMIC GOVERNANCE TO CONCLUDE:

Local forum for promoting entrepreneurship, innovation, labor market and vocational education

Local career center for apprentices and graduates with labor market and vocational education specialists / advisers

Training for students in navigating the labor market

 

Action RL.NI.7 CIVIL CONCLUSION:

System of support for residents through STREETWORKING

Actively counteracting violence and addictions among children and adolescents - trainings and workshops

 

 

Action RI.I.2 CONCLUDING FOR PERSONS WITH LIMITED MOBILITY OR COMMUNICATION:

Purchase and installation of hearing devices, such as an induction loop, in all customer service points of the City Hall and commune units

 

Measure RI.NI.3 INCREASING THE COMPETENCE OF THE EMPLOYEES OF CONTRACTS AND COMMUNE UNITS INCLUDING:

Implementation of trainings, courses and postgraduate studies increasing hard and soft competences of employees of the City Hall and municipal units

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.