Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis planowanych działań

Opis planowanych działań

Działania podstawowe inwestycyjne Planu Rozwoju Lokalnego to:

 

Działanie RL.I.1 NOWA INFRASTRUKTURA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ , w ramach którego planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakładu Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej)
 2. Budowa nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej
 3. Budowa nowego odcinka ulicy od ul. Podmiejskiej do ul. Inwestycyjnej

Działanie RL.I.2 NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA, w ramach którego zaplanowano:

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz skate-park z zadaszeniem (na terenie dawnego Klubu Sportowego Włókniarz)

Działanie RL.I.3 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

 1. Uzbrojenie działek na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strefie "B" (Kromołów ul. Zagonowa, Przyjaźń, Wyspiańskiego)

Działania podstawowe nie inwestycyjne Planu Rozwoju Lokalnego to:

Działanie RL.NI.1 NOWA INFRASTRUKTURA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Projekt przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)
 2. Projekt budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej
 3. Projekt budowy nowego odcinka ulicy od ul. Podmiejskiej do ul. Inwestycyjnej

Działanie RL.NI.2 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIWOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie:

 1. Opracowanie koncepcji rozwoju urbanistycznego miasta oraz warsztaty urbanistyczne
 2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ
 3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na budownictwo mieszkaniowe/społeczne (ul. Poczty Gdańskiej)
 4. Opracowanie koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej

Działanie RL.NI.3 NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE), w ramach którego zaplanowano:

 1. Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)
 2. Opracowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)
 3. Opracowanie koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSIR

Działanie RL.NI.4 NOWA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEINWESTYCYJNE):

 1. Opracowanie koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta
 2. Opracowanie koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP
 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta
 4. Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków

Działanie RL.NI.5 KREOWANIE ZMIAN POSTAW i PROMOWANIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ:

 1. Dostępne i profesjonalne wsparcie i wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii i energooszczędności dla mieszkańców Zawiercia
 2. Forum ekologiczne dla mieszkańców

Działanie RL.NI.6 NOWY ŁAD GOSPODARCZY DLA ZAWIERCIA:

 1. Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego
 2. Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów
 3. Lokalny program staży zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 4. Lokalny program staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych

Działanie RL.NI.7 OBYWATELSKIE ZAWIERCIE:

 1. System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING
 2. Nowy wymiar wolontariatu
 3. Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży
 4. Laboratorium ruchu - laboratorium wiedzy - program profilaktyki zdrowotnej
 5. Warsztaty w zakresie opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym w rodzinie

Działania uzupełniające:

Działanie RL.U.1 NOWA INFRASTRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIWOWEJ (PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE):

 1. Zagospodarowanie terenu osiedla TAZ - budowa nowych mieszkań komunalnych i chronionych
 2. Zagospodarowanie terenu na budownictwo mieszkaniowe/społeczne (ul. Poczty Gdańskiej)
 3. Zagospodarowanie terenu osiedla TAZ - przebudowa infrastruktury podziemnej osiedla
 4. Przebudowa i modernizacja obiektów komunalnych na Marszałkowskiej
 5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych ZGM
 6. Przebudowa i nowy układ komunikacji dla rejonu ul. Marszałkowskiej

Działanie RL.U.2 NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE):

 1. Przebudowa i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)
 2. Przebudowa i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)
 3. Przebudowa hali sportowej OSIR
 4. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w sołectwach

Działanie RL.U.3 NOWA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE):

 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków
 2. Program OZE w budownictwie indywidualnym
 3. Modernizacja i rozbudowa instalacji recyklingu odpadów w ZGK
 4. Budowa przepompowni i kanalizacji tłocznej z obszaru SAG
 5. Przebudowa i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP
 6. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.