Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Za nami sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Jednym z ważniejszych punktów był ten, który dotyczył ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz śmieci rosną w całej Polsce i nie jest to problem, który dotyczy jedynie naszego miasta. System zgodnie z przepisami musi się samofinansować. Tymczasem gmina od kilku lat do niego dopłaca.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że decyzja o podwyżce jest niepopularna społecznie, ale niestety konieczna. Po kolejnym przetargu, do którego zgłosiła się jedna firma, wiemy już, że przy obecnej stawce (19,50 zł za odpady segregowane) i pozostałych kosztach całego systemu, konieczna jest podwyżka opłat. Zaproponowaliśmy stawkę 36 zł (za odpady segregowane na jednego mieszkańca) i podwyższoną stawkę 72 zł (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Skąd ta kwota? Chodzi przede wszystkim o wzrost ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców. W Zawierciu na jednego mieszkańca przypada ich (średnio) 441 kg. Jeszcze w 2019 roku były to 392 kg. Do tego dochodzi wzrost kosztów związanych z transportem i zagospodarowaniem odebranych odpadów, zwiększone ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK, spadek liczby mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, częste zmiany przepisów i wprowadzanie nowych obowiązków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrost cen paliw, wzrost płacy minimalnej, inflacja. Dlatego kwota zaproponowana w projekcie uchwały dotyczyła maksymalnych ilości odpadów. Stawka wykalkulowana została na podstawie maksymalnych wartości, zgodnie z trzyletnim przetargiem. W 2020 roku dopłacaliśmy na jednego mieszkańca 4,50 zł (miesięcznie). W 2021 roku za pierwsze półrocze jest to już kwota 3,24 zł. Jeżeli drugie półrocze będzie porównywalne - będziemy mówili o dopłacie rzędu ponad 6 zł na jednego mieszkańca miesięcznie. Szczegółowe wyliczenia można znaleźć, klikając w link: https://bit.ly/3jb9uYY

Radni najpierw nie przegłosowali wniosku Dominika Janusa o zmiany w projekcie (25,00 zł za śmieci segregowane i 75 zł za jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Ostatecznie nie podjęli uchwały w sprawie podwyżek.

Radni przyjęli za to sporo zmian w budżecie. Blisko 60 tys. zł to kwota, która zostanie przeznaczona dla prywatnych żłobków. Ma to duże znaczenie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do takich placówek. Dzięki pomocy miasta mogą oni liczyć na dopłatę do czesnego (400 zł na każde dziecko miesięcznie). Ponad 155 tys. zł trafi na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie nowej części Żłobka Miejskiego. Część zmian była związana z pomocą dla Ochotniczych Straży Pożarnych (chodzi między innymi o remont schodów przy remizie OSP w Bzowie oraz przebudowę pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalację wodno- kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w strażnicy OSP w Blanowicach).

Kolejne środki przekazano na zakup samochodu dla OSP Kromołów (w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono do tej pory 425 tys. 555 zł i kwotę tę zwiększono o 15 tys. zł). Dodatkowe 30 tys. zł pozwoli na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu dla druhów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a 8 tys. zł zostanie przeznaczone na wykonanie badań lekarskich. Ponad 288 tys. zł trafi do Zakładu Komunikacji Miejskiej (zmiana ta była konieczna ze względu na zwiększenie ceny za wozokilometr). Nie słabnie zainteresowanie mieszkańców dotacjami na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, dlatego na ten cel przekażemy dodatkowo 150 tys. zł (już wykorzystano około 90 tys. zł, rozpatrzono 49 wniosków, a dzięki środkom kolejnych 68 mieszkańców będzie mogło ubiegać się dotację). Ponad 282 tys. zł – to kwota, która ma pozwolić na zabezpieczenie środków na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Konieczne jest przeprowadzenie tzw. zamówienia uzupełniającego (z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy na podstawie negocjacji cenowych). Będzie ono obowiązywało od dnia następującego po zakończeniu umowy z 6 lipca ubiegłego roku (przewiduje się, że będzie to od września) do końca grudnia tego roku. 300 tys. zł przeznaczymy na zadanie polegające na uzupełnieniu odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej. O 120 tys. zł zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością wykonania instalacji teletechnicznej w Willi Erbego. To oczywiście jedynie cześć zmian w budżecie miasta.

Padła propozycja grupy radnych, która zakładała między innymi, by członkowie Młodzieżowej Rady Miasta byli wyłaniani z samorządów uczniowskich. Projekt zakładał uchylenie wcześniejszej uchwały z czerwca. Przypomnijmy, wtedy swoje poparcie dla projektu uchwały wyraziło swoim podpisem prawie 900 osób. Wnioskodawcy (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła i Radni: Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Martyna Gajos, Witold Grim, Paulina Pietras) uważają, że coroczna weryfikacja wybranych osób daje większą możliwość sprawowania nadzoru i zmiany osób reprezentujących. Grupa radnych argumentowała, że wyłonienie członków MRM spośród samorządów uczniowskich ograniczy tworzenie podwójnej reprezentacji uczniów danej szkoły. Z propozycją nowego projektu wyraźnie nie zgadzał się radny Dominik Janus, który kiedyś pełnił funkcję młodzieżowego radnego. - Rzadko kiedy bywało tak, że osoba, która była w samorządzie szkolnym, była jednocześnie reprezentantem szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta – mówił radny, który dodał, że jego zdaniem nowy statut znacznie ogranicza możliwość startu kandydatom z podstawówek.

Radny skrytykował wyrzucenie „do kosza” projektu, który został napisany przez młodzież i poparty przez tak wiele osób. Swoje uwagi i pytania przedstawiła także Justyna Wesołowska, która podkreślała między innymi, że było jedynie 6 dni na przeczytanie i przeanalizowanie i wniesienie poprawek do projektu i statutu. - Dlaczego wszyscy radni nie dostali stosunkowo wcześniej tego pomysłu statutu? - pytała. Mieszkaniec Mateusz Gwóźdź podkreślał między innymi, że MRM i samorząd uczniowski to dwa różne organy i mają kompletnie różne zadania, a wybory do nich powinno przeprowadzać się odrębnie. Głos zabrali także między innymi: Mariusz Golenia, Beata Chawuła oraz Ewa Mićka, Henryk Mól.

Ostatecznie propozycja grupy radnych została przegłosowana. Radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zawiercie. Ostatecznie uchwała nie została podjęta. W trakcie obrad dyskutowano także między innymi o planach na nową siedzibę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Mieściłaby się w centrum miasta (niedaleko Dworca PKP). Radni nie przyjęli projektu uchwały, który dotyczył tego tematu. Radni podjęli także decyzję w sprawie nadania nazwy ul. Szlachecka drodze położonej w Zawierciu (sołectwo Skarżyce). Jest to droga łącząca ul. Skarżycką z ul. Andrzeja Kmicica.

26

SIE

2021

666

razy

czytano

953/7208

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.