Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Otwarcie wystawy IPN

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarcie wystawy IPN

Od dziś do 11 maja na placu św. Jana Pawła II można oglądać wystawę „TU rodziła się Solidarność rolników”. Zawiercie jest jednym z 17 miast, w których pojawiły się ekspozycje. Założeniem, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, wystawy jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką rolnicza „Solidarność” odegrała w zmaganiach o wolną Polskę.

W  otwarciu uczestniczyła Zastępca Prezydenta Małgorzata Benc, która przez wiele lat była również szefową Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

W 40. rocznicę narodzin rolniczej „Solidarności” Instytut Pamięci Narodowej otworzył w całej Polsce regionalne wystawy pokazujące powstawanie NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Na terenie obecnego województwa śląskiego impuls do powstania niezależnych rolniczych inicjatyw związkowych dało dynamiczne tworzenie się struktur NSZZ „Solidarność”.

- Warto zwrócić uwagę na znaczenie, jakie dla rolniczej „Solidarności” miały tereny pogranicza wielkiego przemysłu i gmin rolniczych, takie jak ziemia zawierciańska. To bowiem - w dużej mierze - za sprawą licznych na takich obszarach chłoporobotników, idee Solidarności trafiały z hal fabrycznych pod przysłowiowe strzechy – podkreślała podczas inauguracji Małgorzata Benc.

W otwarciu wystawy uczestniczyli również: dr Andrzej Sznajder - dyrektor katowickiego oddziału IPN, autor wystawy Ryszard Mozgol - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, Paweł Sokół - wicestarosta zawierciański oraz Andrzej Grela i Ryszard Mikołajczyk - członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który prężnie działał także na terenach ziemi zawierciańskiej. Ekspozycja, po pokazach w regionach, zostanie zaprezentowana w Warszawie.

21

KWI

2021

13

razy

czytano