Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu. Można zgłaszać uwagi

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu. Można zgłaszać uwagi

Od 21 kwietnia do 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu zostaną wyłożone projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Zawiercie.

Zgodnie z ustawą - na zlecenie Starosty Zawierciańskiego - plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2021 r. UPUL będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Ważne: zastrzeżenia i wnioski właścicieli lasów i wspólnot gruntowych do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dotyczące błędów lub nieaktualnych danych ewidencyjnych (błędne imię, nazwisko, nieaktualny adres, zmiana własności działki, klasyfikacja użytków gruntowych, niezgodność ewidencji z przeznaczeniem działki w planie (studium) zagospodarowania przestrzennego) nie mogą być rozpatrywane przez wykonawcę UPUL. Uwagi ewidencyjne mogą zostać wyjaśnione w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez TAXUS UL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na zlecenie Starosty Zawierciańskiego.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustalono formy zapoznania się z projektem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu:

Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8 - 18, wtorek - piątek: 7 - 15). Osoby, które chcą zapoznać się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu, proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel.: 32 67 222 15, 32 49 412 73 lub pod adresem mailowym: ochronasrodowiska@zawiercie.eu.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się projektem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: PRAWO LOKALNE > Ochrona Środowiska > Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [KLIKNIJ]

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, pod numerami: 32 67 222 15, 32 49 412 73.

21

KWI

2021

28

razy

czytano