Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Budżet uchwalony

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Budżet uchwalony

data dodania: 2019-01-31 12:38:38

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej przyjęty został budżet na rok 2019.

Dochody gminy zaplanowano na poziomie 229 728 013,86 zł, natomiast wydatki 230 416 943,66 zł (w tym wydatki majątkowe 51 430 932,25 zł).

Podczas sesji przyjęto również uchwały w sprawie między innymi: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2019 – 2027 wraz ze zmianą Prezydenta Miasta, ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2019, zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie., zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu na lata 2018 – 2020 na terenie Gminy Zawiercie”, zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. w Zawierciu, powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Zawiercie oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte.

Zapis wideo z posiedzenia dostępny jest na stronie www.zawiercie.sesja.pl

Zapraszamy również do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie za miniony kwartał, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj).
 

data dodania: 2019-01-31 12:38:38

czytano: 440 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna