Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Raport z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie w grudniu i styczniu

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Raport z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie w grudniu i styczniu

data dodania: 2019-01-31 18:28:48

Poniżej prezentujemy opis działalności, sprawozdanie Prezydenta Miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego za miesiące grudzień 2018 i styczeń 2019. Czym zajmował się Urząd Miasta i Prezydent w tym okresie:

 

GRUDZIEŃ 2018:

 1. W zakresie zamówień publicznych.

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
  pn.: Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu)
  w dniu 20.12.2018 r. Zamawiający dokonał wybory najkorzystniejszej oferty: Firma Handlowo – Usługowa JUL – BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa, cena ofertowa: 3 222 542,26 zł brutto.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Świadczenie usługi dostarczenia czterech symetrycznych łączy internetowych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w dniu 04.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: ITCOMP Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 73,
  42-400 Zawiercie
  , cena ofertowa: 13 284,00 zł brutto.
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: „Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia miejsc dostępnych publicznie w szczególności dróg, chodników, parków i placów na terenie Gminy Zawiercie tj. 1211 szt. opraw oświetleniowych stanowiących własność Gminy Zawiercie w dniu 28.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków ul. Małobądzka 141m 42-500 Będzin, wynegocjowana cena: 126 014,24 zł brutto.
 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: „Modernizacja centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Bzów”

w dniu 10.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: MIK – MAR Zakład Remontowo – Budowlany Mariusz Mikoda ul. Pionierów 10, 42-431 Zawiercie, cena ofertowa: 34 900,00 zł brutto.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Urzędu Miejskiego
  w Zawierciu oraz jednostek OSP działających na terenie Gminy Zawiercie”
  w dniu 20.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Firma Handlowo – Usługowa „SENGAM” Dariusz Bednarczyk ul. Mrzygłodzka 40, 42-400 Zawiercie, cena ofertowa: 66 769,50 zł brutto.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego systemem GEO – INFO” w dniu 18.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
  ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań
  , cena ofertowa: 51 412,77 zł brutto.
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Zawiercie” w dniu 31.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: berendowicz&berendowicz Kancelaria Adwokacka ul. Sikorskiego 118, 41-800 Zabrze, cena ofertowa: 12 054,00 zł brutto/miesiąc.

 

 

 

 

II. W zakresie prowadzonych inwestycji:

1.„Budowa łącznika pomiędzy ulicą Inwestycyjną a ulicą Cerefisko w Zawierciu”

          termin zakończenia zadania  do 8.12.2018r.

          Roboty zakończone i odebrane

          Wartość robót : 653.805,26 zł brutto.

 

       2. Przebudowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich a ulicą

           Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: Budowa łącznika

           pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich a ulicą Wyszyńskiego

           termin zakończenia zadania  do 6.12.2018r.

           Roboty zakończone i odebrane

           Wartość robót : 383.000,00 zł brutto.

 

        3. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

             posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 - Odcinek DN 160mm do działki nr 1/31 k.m.

            19 przy ul. Solidnej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji

             sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

             termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

             Roboty zakończone i odebrane

             Wartość robót : 10.000,00 zł brutto.

 

        4. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

            posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 2 Odcinek DN  160mm do działki nr 592

            obręb Kosowska Niwa przy ul. Kormoranów  w ramach zadania „Uzupełnienie

            odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

            termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

            Roboty zakończone i odebrane

            Wartość robót : 11.000,00 zł brutto.

 

        5. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

            posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 3 Odcinek DN  160mm do działki nr 153/7

            (k.m.20 ) przy ul. Stefania  w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

             kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

             termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

             Roboty zakończone i odebrane

             Wartość robót : 11.500,00 zł brutto.

 

           6.Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

              posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 4 Odcinek DN  160mm do działki nr 238

              (k.m.21 ) przy ul. Królowej Jadwigi  w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

              kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

              termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

              Roboty zakończone i odebrane

              Wartość robót : 11.000,00 zł brutto.

 

           7. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

                posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 5 Odcinek DN  160mm do działki nr 301/2

               ( k.m.25)  przy  ul. Widnej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

               kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

               termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

               Roboty zakończone i odebrane

               Wartość robót : 8.099,43 zł brutto.

 

            8. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

                posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 6 Odcinek DN  160mm do działki nr 153/6

               ( k.m.20)  przy  ul. Wajzlera w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

               kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

               termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

               Roboty zakończone i odebrane.

               Wartość robót : 5.561,46 zł brutto.

 

            9. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

    posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 7 Odcinek DN  160mm do działki nr 173

    (k.m.14 )  przy ul. Szkolnej  w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

    kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

               termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

               Roboty zakończone i odebrane

               Wartość robót : 10.500,00 zł brutto.

 

          10. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

                 posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 8  Odcinek DN  160mm do działki nr 60/1

                 (k.m.36 ) przy ul. Weneckiej  w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

                 kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”

                 termin zakończenia zadania  do 16.12.2018r.

                 Roboty zakończone i odebrane

                 Wartość robót : 13.500,00 zł brutto.

 

      11.Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic

            posesji z rur PCV dla:  Zadanie nr 9 Odcinek DN  160mm do działki nr 14

            ( k.m.22)  przy ul. Olchowej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków

            kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.

                 Zadanie nie wykonane.

 

          12.„Przebudowa ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”  

                termin zakończenia zadania  do 20.12.2018r.

                Roboty zakończone i odebrane

                Wartość robót : 162.107,62 zł brutto.

 

 1. Umowy zawarte na wykonanie dokumentacji projektowych:

 

 1. Wykonanie aktualizacji  dokumentacji projektowej wraz ze  specyfikacją  techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego budowy odcinka drogi od ronda przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej  do wjazdu na tereny przemysłowe  dz.nr. 5/35; 5/59; 5/66  oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego i przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej – Etap IV”.     
  Termin zakończenia zadania wg. umowy do 20.12.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 5.10.2018r. – zmiana nazwy zadania, Aneks nr 2 z dnia 22.10.2018r.- zmiana nazwy zadania, Aneks nr 3 z dnia 20.12.2018r.- zmiana terminu umownego do 31.12.2018r.  , Aneks nr 4 – zmiana terminu umownego do 20.02.2019r. 

 

      2.„Wykonanie aktualizacji kompletnej  dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu  inwestorskiego  przebudowy nawierzchni jezdni  ul. Wierczki  Północ w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej  w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wierczki Północ w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej ”.
Termin zakończenia zadania do 15.12.2018 r. Wartość aktualizacji projektu po odjęciu kar umownych  : 33.287,49 zł brutto. Projekt wykonany i dostarczony.

                       

 1. W zakresie prowadzonych projektów unijnych.
 1. W dniu 28.12.2018r. dokonano odbioru końcowego pierwszej partii  3 sztuk autobusów marki MMI typ IVECO 72 C Urby na podstawie podpisanej w dniu 18.10.2018 r. umowy z Wykonawcą – MMI Sp. z o.o. z siedzibą w Zbyszewie.

2. W dniu 28.12.2018r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową  JUL-BUD

Łukasz Pałęga dotyczącej wykonania zamówienia pn.:  „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu”(budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu),w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu” , realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”.

3. Pismem z dnia 28.12.2018r. Gmina Zawiercie została poinformowana przez

Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski w Katowicach) o otrzymaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”.

4. Gmina Zawiercie złożyła w dniu 17.12.2018 r. wnioski o dofinansowanie dla projektów

 pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek fili Biblioteki Miejskiej.”

 

5. W dniu 12.12.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach zamówienia publicznego

pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II”.

Procedura postępowania – w trakcie.

 

 1. Z zakresu spraw mieszkaniowych:
 • Z zakresu ewidencji ludności:
 1. Zarejestrowano  w Ewidencji Ludności:

a) noworodków –15

b) zgonów –50

 1. Zameldowano na pobyt stały spoza gminy –24,
 2. Wymeldowano z pobytu stałego poza gminę –21,
 3. Przemeldowano w obrębie gminy (pobyt stały) – 48,
 4. Zameldowano na pobyt czasowy –39 ,
 5. Wymeldowanie z pobytu czasowego –2,
 6. Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące wymeldowania – 1,
 7. Wymeldowano z pobytu stałego decyzją administracyjną –7  ,
 8. Wydano decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
     o wymeldowanie lub zameldowanie –1,
 9. Wydano zaświadczeń –36 ,
 10. Udostępniono informacje adresowe –116,

 

 

 1. Z działalności dowodów osobistych:

1.  Złożonych wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego – 206

2.  Wydanych dowodów osobistych  - 225         

3.  Unieważnionych dowodów osobistych –  183

4.  Wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego –46

 

Z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej:

 1. Wydano 5 decyzji udzielających zezwolenia na usunięcie drzew.
 2. Wydano 2 decyzję odmawiające wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
 3. Wydano 1 postanowienie zawieszające postępowanie w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych.
 4. Wydano 3 postanowienia podejmujące postępowania w przedmiocie wniosków
  o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
 5. Przekazano Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Częstochowie pismo mieszkanki wyrażające brak zgody na wycinkę świerka przy ulicy Dmowskiego 8 w Zawierciu - wobec wydanej w dniu 27 listopada 2018 r. decyzji nr WOŚ.6131.2.85.3.2018.KD orzekającej zezwolić Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” na usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 38 cm z działki o numerze ewidencyjnym 63 (k.m. 58, obr. Zawiercie) przy ulicy Dmowskiego 8 w Zawierciu potraktowano pismo jako odwołanie mieszkanki od wydanej decyzji.
 6. Przyjęto 6 zgłoszeń usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 7. Przygotowano informację dla Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska w części dotyczącej zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew w latach 2016 -2018.
 8. Przyjęto informacje Koła łowieckiego "Cietrzew" o zmianach w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy informacja została zamieszczona na BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska w siedzibie tut. Urzędu.
 9. Wystąpiono z pismem do kół łowieckich położonych na terenie Gminy Zawiercie celem prawidłowego wywiązywania się przez Prezydenta Miasta Zawiercie z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).
 10. Przygotowano informację dla Wydziału Organizacyjnego w sprawie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska na temat  ilości zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, złożonych
  w tut. Urzędzie w latach 2015-2018, z wyszczególnieniem łącznej liczby psów poszczególnych ras, o które wnioskowano w danym roku.
 11. Przygotowano informację dla Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska na temat ilości i wysokości udzielonych dofinansowań dotyczących ograniczenia niskiej emisji oraz udzielonych dofinansowań do likwidacji wyrobów zawierających azbest
  w latach 2014-2018.
 12. Przygotowano odpowiedź do Wydziału Organizacyjno-Prawnego dla radnego Henryka Mola w sprawie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2010-2018.
 13. Zakończono rozpatrywanie wniosków składanych na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. (ze zmianami) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska - z dniem 31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków: w październiku 2018 r. w zakresie ograniczenia niskiej emisji ogółem w 2018 r. wpłynęło 61 wniosków z czego pozytywnie rozpatrzono 56, natomiast w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest ogółem wpłynęły 32 wnioski -  z czego pozytywnie rozpatrzono 31.
 14. Udział w jednej wizji w ramach prac Komisji ds. niehumanitarnego traktowania zwierząt – zgłoszenie bezpodstawne.
 15. Cyklicznie w każdy wtorek, począwszy od dnia 15 maja 2018 r., pocztą elektroniczną przesyłana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, tabela dotycząca zestawienia danych z komisji ds. oszacowania strat w rolnictwie – raportowanie zakończono z dniem 17 grudnia 2018 r.
 16. Cyklicznie w każdy piątek, począwszy od dnia 31 sierpnia 2018 r., pocztą elektroniczną przesyłana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, tabela pomocnicza dotycząca zestawienia danych z komisji ds. oszacowania strat w rolnictwie – raportowanie zakończono z dniem 17 grudnia 2018 r.
 17. Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) poświadczono jedno oświadczenie wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 18. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie czy zaistniały przesłanki z art. 26 ustawy o odpadach – ul. Firlejów.
 19. Wezwanie do uzupełnienia spółki Kaufland dot. wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z działek o numerach ewidencyjnych 1/15, 1/19 przy
  ul. Sikorskiego w Zawierciu.
 20. W toku postępowania w przedmiocie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:
 • Budowa obiektu handlowo – usługowego w Zawierciu przy ul. Sikorskiego wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną – przedłużenie postępowania - brak opinii niezbędnej do wydania postanowienia od Dyrektora Wód Polskich, - w związku z nowymi dowodami w sprawie wystąpiono do wnioskodawcy o wyjaśnienia w zakresie wycinek drzew i krzewów oraz pełnomocnictwa;
 • Rozbudowa zakładu w "CHEMOKOR" HENRYK GROCHOWALSKI w Zawierciu ul. Okólna 10 na działkach 1/72, 1/120, 1/49, wydzielonej części działek 1/140, 1/151, obręb 24106_1.0012, Zawiercie – przedłużenie terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na brak opinii Regionalnego Dyrektora Wód Polskich
 • Budowa pieca grzewczego i klatek walcowniczych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącej linii Morgana w CMC Poland Sp. z o. o. – w związku z pismem Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach tut. Urząd zwrócił się do wnioskodawcy o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.
 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpadów zgromadzonych bez wymaganego zezwolenia – w szczególności na terenie byłej Przędzalni Przyjaźń – do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie SKO uchylające postanowienie Prezydenta Miasta Zawiercie odmawiające wszczęcia postępowania, wyjaśnienia z syndykiem masy upadłości Przędzalni.
 2. Prace przygotowawcze celem ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 3. Prowadzenie procedur kontrolnych w sprawach należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów – 4 sprawy. Wydanie 1 decyzji administracyjnej umarzającej w całości odroczoną opłatę za usunięcie drzew.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa – 2 sprawy (ul. Kilińskiego, ul. Rzemieślnicza).
 5. Prowadzenie postępowań z zakresu art. 29 Prawa wodnego, obecnie art. 234 ustawy Prawo wodne – ul. Gliniana (ponowne rozpatrzenie); Rudniki – Włodowice, Gmina Zawiercie prowadzi jako organ zastępczy (ponowne rozpatrzenie).
 6. Udział w wizjach lokalnych.
 7. Udział Anny Danielewskiej-Trzepli w posiedzeniu Komisji Ekologii ŚZGiP na temat stworzenia powszechnie dostępnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych
  (w ramach projektu SMUP, realizowanego przez Związek wraz z MSWiA, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Głównym Urzędem Statystycznym)
  w obszarze ochrony środowiska - 7 grudnia 2018 r.
 8. Udział Pani Kingi Dąbrowskiej jako jednej z przedstawicielek Urzędu oprócz funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Wydziału Gospodarki Miejskiej
  i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w szkoleniu w zakresie postępowania z dziką zwierzyną na terenie zurbanizowanym. Szkolenie organizowane przez Nadleśnictwo Siewierz – 7 grudnia 2018 r.
 9. Egzamin Magdaleny Filipczyk – Kozłowskiej ze służby przygotowawczej - 10 grudnia 2018 r. z wynikiem pozytywnym.
 10. Korespondencje w bieżących sprawach nieuwzględnionych wyżej, udział w oględzinach i wizjach lokalnych.

 

 

 

w tym działania Referatu Gospodarki Komunalnej:

 1. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany deklaracji w opłacie
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Przyjęto, poddano weryfikacji i wprowadzono do systemu WYDRA 96 deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 4 deklaracje pierwsze, 14 deklaracji dot. zgonów, 1 deklaracja dot. urodzeń.
 3. Wysłano 4 pisma oraz przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne w celu wyjaśnienia wpłat lub przypomnienia o zaległych płatnościach.
 4. Wysłano 50 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wysłano 1 tytuł wykonawczy z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Wysłano 32 pisma do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu uzyskania informacji czy zastosowano środek egzekucyjny wobec dłużników.
 7. Wysłano 1 postanowienie dotyczące zarachowania wpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Przeanalizowano zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przygotowano zestawienie kont, dla których zaległości za rok 2013 ulegną przedawnieniu.
 9. Wydano 1 decyzję nakładającą karę pieniężną za nieterminowe złożenie sprawozdania za III kwartał 2018 r. przez podmiot prowadzący działalność
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Przyjęto 5 pism w sprawie dostarczenia na nieruchomości pojemnika na odpady komunalne.
 11. Przygotowano i przekazano do Wydziału Organizacyjno - Prawnego odpowiedź dotyczącą udzielenia informacji publicznej (informacja dotyczyła ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawiercie w I i II półroczu 2017 r. oraz
  w I półroczu 2018 r.).
 12. Przeprowadzono procedurę na wydruk magnesów o tematyce ekologicznej do wykorzystania na potrzeby ekologii i recyklingu w Gminie Zawiercie.
 13. Przeprowadzono procedurę na zbiórkę przeterminowanych leków z 6 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta Zawiercie przez okres 12 miesięcy.
 14. Przyjęto 1 wniosek o udzielenie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie zaległości).
 15. Wypełniono i przekazano do Ministerstwa Ochrony Środowiska ankietę dotyczącą wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz morfologii odpadów komunalnych.
 16. W systemie Wydra dla wszystkich podatników wygenerowano wymiar na rok 2019.
 17. Na wniosek przedsiębiorcy dokonano zmiany danych w rejestrze działalności regulowanej.
 18. Przygotowano i przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  w Katowicach Delegatura w Częstochowie odpowiedź na zarządzenie pokontrolne z dnia 28.11.2018 r. w związku z przeprowadzoną kontrolą z zakresu ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach.
 19. Sporządzono i wysłano pismo do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przypominające o obowiązku osiągnięcia określonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych, wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 20. Podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą na „Prowadzenie na nieruchomości udostępnionej przez Zamawiającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów”.
 21. Zorganizowano spotkanie, na którym wręczono nagrody zwycięskim placówkom oraz koordynatorom uczestniczącym w konkursach „Zbiórka zużytych baterii suchych w 2018 r. – edycja XVIII” oraz na „Zbiórka makulatury w 2018 r. – edycja X”.

 

 1. Z zakresu działania Straży Miejskiej:

Strażnicy podjęli 206 interwencji, z których 183 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 15 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 8 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej  podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 36 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 35 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 19 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 3 osoby do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 6 osób do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 12 osób, z czego 12 pouczono oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 32 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych. 

Straż Miejska 90 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 9 8-godzinnych patroli pieszych oraz 62 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 7 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu grudniu 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 25 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 34 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 781 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 6 uroczystości zorganizowanych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 100 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili dwu dniowe działania, których przedmiotem było żebractwo oraz handel ludźmi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu grudniu 14 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w miesiącu grudniu strażnicy przeprowadzili 22 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili 2 kontrole miejsc zlokalizowanych na terenie miasta, w których oferowano do sprzedaży materiały pirotechniczne.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali budynek Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz teren przyległy zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym stanu gotowości obronnej państwa.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 11 uczennic i uczniów z  Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

Ponadto 2 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

 

 1. Z zakresu działania Wydziału Edukacji:
 1. Przygotowanie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia wysokości zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Zawiercie.
 2. Przyznanie nauczycielom dopłaty do czesnego na  semestr zimowy 2018/2019                        w ramach środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 3. Korespondencja związana z kontrolą obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat do rodziców dzieci, o których nie przysłano informacji.
 4. Przygotowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji Programu „Wyprawka Szkolna 2018/2019.
 5. Przygotowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji Projektu Edukacyjnego Godność-Wolność-Niepodległość realizowanego w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 6. Przygotowanie rocznego raportu projektu „Lokalny Animator Sportu”.
 7. Bieżące zadania związane z realizacją comiesięcznych wypłat dotacji dla szkół, przedszkoli i żłobków niepublicznych.
 8. Noty księgowe z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do placówki na terenie innej gminy oraz noty dla innych gmin za dzieci uczęszczające w gminie Zawiercie.
 9. Bieżące sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z wynikającymi zmianami.
 1. Z zakresu działalności Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu:
 1. Prowadzono procedury zmierzające do zawierania i przedłużania umów dzierżawy terenów gminnych na cele m.in. zieleni przydomowej, pod garażami i handlowy, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia tych umów.

 

2. Zbyto w trybie przetargowym 6 nieruchomości :

- działka nr 168/4 k.m. 10, obr. Zawiercie o pow. 0,7028 ha,

- działka nr 74/3 k.m. 23, obr. Zawiercie o pow. 0,0754 ha,

- działka nr 50 k.m. 61, obr. Zawiercie o pow. 0,0675 ha,

- działki nr 293/10, 294/5, 295/5 k.m. 2, obr. Kosowska Niwa, o pow. 0,0693 ha,

- działka nr 1/15 k.m. 68, obr. Zawiercie o pow. 0,2414 ha,

- działka nr 2400/3 k.m. 8, obr. Blanowice, o pow. 0,1332 ha.

 

 1. Prowadzono działania mających na celu wdrożenie w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (m.in. przygotowanie projektu uchwały o bonifikacie).

 

 1. Na mocy decyzji nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.09.2018 r. nabyto jedną nieruchomość oznaczoną nr ew. 70/4, k.m. 10, obręb Zawiercie.

 

 1. Na mocy decyzji nr 2/2018 z dnia 02.10.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nabyto 10 nieruchomości oznaczonych następującymi nr ew.: 1353/5, 1350/6, 1349/7, 1348/5, 1347/5, 1346/7, 1345/9, 1341/4, 1335/4, 1095/34 – k.m. 7, obręb Marciszów.

 

 1. Przygotowano uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń zaopatrzenia gminę w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

 

 1. Prowadzono sprawy z zakresu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Zawiercie.

 

 1. Wyrażono zgody na dysponowanie drogą gminną lub wewnętrzną na cele budowlane.

 

 1. Prowadzono przeglądy placów zabaw: w parku Mickiewicza, ul. Sienkiewicza za garażami, ul. Uśmiechu oraz przeglądy drzew ul. Pomorska, ul. Sądowa,  osiedle Kosowska Niwa

 

 1. Prowadzono prace przygotowawcze celem podjęcia przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

 1.  Prowadzono  procedury na wycinkę drzew z  pasów drogowych dróg gminnych: ul. Bohaterów Westerplatte, ulica Grzybowa, ulica Nowe Zawiercie. Przygotowano informacje o nasadzeniach w ramach zrealizowanych decyzji w roku 2018.

 

 1. Realizowano zadania w zakresie inżynierii ruchu, w ramach których zatwierdzono 3 zmiany organizacji ruchu.

 

 1. Wydawano 1 zezwolenie na urządzenie zjazdu z drogi gminnej.

 

 1. Zakończono i odebrano roboty związane z remontem drogi ul. Warzywnej i remontami chodników w ul. Pomorskiej i Orzechowej.

 

 1. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie.

 

 1. Przygotowano projekty aneksów do porozumień Gminy Zawiercie z Gminą Poręba, Ogrodzieniec, Łazy, Kroczyce, Włodowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Wydano 3 zgody dla przewoźników na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawiercie.

 

 1. Zakończono prace remontowe 48 wiat przystankowych położonych na terenie Gminy Zawiercie.

 

 1. Z zakresu działalności Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

 

KULTURA

            W dniu 8 grudnia odbyła się I edycja Miejskich Mikołajek, które zorganizowano w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas imprezy skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, nie zabrakło wielu atrakcji, w tym spektaklu teatralnego pn. „Święty Mikołaj i Fabryka Zabawek”, pokazu zumby, animacji tanecznych, konkursu z nagrodami czy warsztatów rękodzielnictwa.

 

            W dniach 21-23 zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy, który po kilku latach przerwy ponownie zagościł na Plac im. Św. Jana Pawła II. Podczas trzydniowej imprezy mieszkańcy mieli okazję skorzystać z oferty lokalnych przedsiębiorców oraz rękodzielników, ale także wysłuchać kolęd w wykonaniu m.in. Kapeli Janicek. Na mieszkańców czekał słodki poczęstunek w postaci świątecznych pierników.

 

            Ostatni dzień roku przyniósł Zawierciańskiego Sylwestra, który niemal tradycyjnie, odbył się przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum” w Zawierciu. Na pożegnanie 2018 r. na scenie zaprezentował się zespół taneczny Maraquja, zorganizowano dyskotekę z DJ  Rakso oraz pokaz fajerwerków. Warto dodać, że dzień wcześniej Urząd Miejski w Zawierciu współorganizował Sylwestra w Kromołowie. Oba wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

            Styczeń to tradycyjnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jak co roku w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu zlokalizowany był sztab WOŚP, a wydział angażował się w pomoc przy organizacji imprezy. Podczas finału wystąpiły zespoły disco polo – Freaky Boys, Menelaos oraz Rompey. Ponadto odbyły się różnego rodzaju pokazy w wykonaniu OSP oraz iluzjonisty Pawła Kwietnia, czy też przedstawienie teatralne dla najmłodszych.

           

            Warto dodać, że w styczniu br. Wydział bierze udział przy organizacji Balu Karnawałowego dla dzieci, który odbędzie się 27 stycznia w małej Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Moniuszki 10.

            14 stycznia br. upłynął termin składania sprawozdań z realizacji zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2018 r. Obecnie działania Wydziału skupiają się na analizie oraz weryfikacji przedłożonych sprawozdań.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wykonanie: 152.717,02 zł.
 1. Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Spotkania muzyczne”. Wartość: 25.000,00 zł.
 2. Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Piknik u Carringtonów”. Wartość: 4.500,00 zł.
 3. Fundacja „Podziel się z innymi” – „Raz na ludowo”. Wartość: 35.760,00 zł.
 4. Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „ZUTW promuje Zawiercie na XI Juwenaliach UTW w Warszawie”. Wartość: 9.900,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi – „Jubileusz 15-lecia”.
  Wartość: 10.330,00 zł.
 6. Fundacja „Kultjura” – „Kultjuralny Dzień Dziecka”. Wartość: 6.900,00 zł.
 7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – „ Młodzi dla Sztuki”. Wartość: 5.500,00 zł.
 8. OSP w Zawierciu – „Festyn Charytatywny”. Wartość: 9.000,00 zł.
 9. Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Organizacja koncertu oraz wsparcie przygotowanie pikniku organizacji pozarządowych w Zawierciu”. Wartość: 10.000,00 zł.
 10. Jurajska Organizacja Turystyczna – „ Święto Polskiego Chochoła”, Wartość: 8.000,00 zł.
 11. Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Kalendarz „Dawne Zawiercie” – szkolnictwo Zawierciańskie”. Wartość: 4.500,00 zł.
 12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – mały grant – „Album kościoły dekanatów zawierciańskich”. Wartość: 6000,00 zł.
 13. Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Nagrywamy dla siebie”. Wartość: 10.000,00 zł.
 14. Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Edukowany Senior”. Wartość: 2.500,00 zł.
 15. Stowarzyszenie Jurajski Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego – „Wzmocnienie wizerunku stowarzyszenia Jurajski Szwadron Kawalerii”. Wartość: 5.000,00 zł.
 16. Zwroty niewykorzystanych dotacji:
 • Um. Nr 136/2018 – 171,98 zł.
 • Pro Musica – 1,00 zł.

TURYSTYKA

                14 stycznia br. upłynął termin składania sprawozdań z realizacji zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie turystyki na 2018 rok. Obecnie działania Wydziału skupiają się na analizie oraz weryfikacji przedłożonych sprawozdań.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wykonanie: 94.774,78 zł

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – mały grant – „Masłońskie na weekend”.
  Wartość: 8.500,00 zł.
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji – 4,00 zł.
 1. Parafia Katolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – „Rajd – turystyka górska”.
  Wartość 6.700,00 zł.
 2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – „45 Rajd Przebiśniegom na spotkanie i 21 Rajd Dzieciaki na Szlaku”. Wartość: 2.000,00 zł
 3. Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Szlakiem historii Warszawy”. Wartość: 3.000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – „Czyste powietrze wokół nas”. Wartość: 12.000,00 zł.
 5. Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – „Czysta woda zdrowe życie”. Wartość: 14.000,00 zł.
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji – 152,18 zł.
 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –  „Pola Lednickie – Brama Ryba”. Wartość: 8.000,00 zł.
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji – 69,04 zł.
 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – „V Rajd górski z Jury w Góry”. Wartość: 2.000,00 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy – „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny”. Wartość: 5.000,00 zł.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Zawierciańskiej – „ Organizacja obozu i kolonii zuchowej pod hasłem „Na szlaku harcerskiej przygody”. Wartość: 26.000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Skauting Katolicki „AZYMUT” – „Skauci na beskidzkich szlakach”.
  Wartość: 4.800,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj – „Polacy na Kresach Wschodnich – Lwów 2018”. Wartość: 2.500,00 zł.
 6. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – mały grant – „49 Rajd Jesień Jurajska”. Wartość: 500,00 zł.

 

SPORT

            14 stycznia br. upłynął termin składania sprawozdań realizacji zdań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie udzielenia w 2018 r. dotacji ze środków budżetu miasta Zawiercie, przeznaczonych na dofinansowanie projektów służących realizacji celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Zawiercia.  Obecnie działania Wydziału skupiają się na analizie oraz weryfikacji przedłożonych sprawozdań.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wykonanie: 900.000,00 zł.

 1. Klub Piłkarski Warta Zawiercie. Wartość: 205.000,00 zł.
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka Zawiercie”. Wartość: 65.000,00 zł
 3. Stowarzyszenie „Grupa Jura”. Wartość: 9.000,00 zł.
 4. Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie. Wartość: 10.000,00 zł.
 5. Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie. Wartość: 20.000,00 zł.
 6. Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromołów. Wartość: 56.000,00 zł.
 7. Stowarzyszenie SENGAM SPORT. Wartość: 3.030,00 zł.
 8. Klub Sportowy „Viret CMC” Zawiercie. Wartość: 150.000,00 zł.
 9. Aluron Virtu Warta Zawiercie. Wartość: 360.000,00 zł.
 10. Zawierciański Klub karate. Wartość: 2.970,00 zł.
 11. Uczniowski Klub Sportowy Fotball Academy. Wartość: 13.000,00 zł.
 12. Klub Sportowy „Orient”. Wartość: 6.000,00 zł.

            Wydział Promocji, Kultury i Sportu włączył się we współorganizację gali sportów walki Octagon No Mercy: Jurassic Fights II.

           

            Ponadto Wydział Promocji, Kultury i Sportu promuje wszystkie wydarzenia sportowe, rekreacyjne oraz turystyczne, współpracuje przy promocji imprez z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zawierciu, Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum”, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną.

 

 

STYCZEŃ 2019:

 

 1. Z zakresu zamówień publicznych i inwestycji:
 1. Z zakresu zamówień publicznych:
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu).

Umowa została zawarta w dniu 21.01.2019 r.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II.

W dniu 21.01.2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Najkorzystniejsza oferta w postepowaniu została złożona przez Wykonawcę WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, za cenę brutto: 1 697 400,00 zł brutto. Cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 456 305,35 zł brutto.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” (budynek położony w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2), w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”

 

W dniu 02.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: KAFAWOX Wiesław Liszewski ul. Sikorskiego 53c, 42-300 Myszków, cena ofertowa: 14 760,00 zł brutto.

Umowa została zawarta 03.01.2019 r.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz jednostek OSP działających na terenie Gminy Zawiercie.”

W dniu 20.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Firma Handlowo – Usługowa „SENGAM” Dariusz Bednarczyk ul. Mrzygłodzka 40, 42-400 Zawiercie, cena ofertowa: 66 769,50 zł brutto.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek położony w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2) w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”

W dniu 25.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Firma Projektowo – Usługowa KONCEPT mgr inż. Wodzyński Marcin ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków, cena ofertowa: 6 900,00 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy 04.02.2019 r.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione” (budynek położony w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 22), w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.”

W dniu 25.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Firma Projektowo – Usługowa KONCEPT mgr inż. Wodzyński Marcin ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków, cena ofertowa: 5 900,00 zł brutto.

Planowany termin zawarcia umowy 01.02.2019 r.

 1. Zamawiający w dniu 21.01.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonywanie prac polegających na wycince drzew w ramach zadania pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej Etap IV.”    
 2. Zamawiający w dniu 24.01.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.”           

Planowany termin otwarcia ofert 15.02.2019 r. godzina 09.30.                                         

 

 1. Zamawiający w dniu 24.01.2019 r. wszczął postępowanie (zgodnie z treścią Regulaminu  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro dla Urzędu Miejskiego

w Zawierciu) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019 r.

 1.  Zamawiający w dniu 22.01.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II.

Planowany termin otwarcia ofert 06.02.2019 r. godzina 09.30.     

 

 1. Zamówienie pn. Świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań związanych z zastępstwem procesowym dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje z wybranym Wykonawcą. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. ea) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Planowany termin negocjacji 29.01.2018 r.

 1. Zamawiający w dniu 26.05.2018 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

Planowany termin otwarcia ofert 18.02.2019 r. godzina 10:00. Obecnie trwa procedura rozstrzygnięcia konkursu przez instytucję zarządzającą.

2. W zakresie prowadzonych inwestycji:

W dniu 28.12.2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą Handlowo –Usługową JUL-BUD Łukasz Pałęga z siedzibą w Niegowej dotycząca zamówienia pn.: ”Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu). Termin realizacji przedmiotu : do 30 sierpnia 2019r. od daty zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy: 3.222.542,26 PLN.

Trwają prace : rozbiórkowe, wyburzeniowe, wykonano roboty kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, przygotowano podłoża pod „ chudy beton” posadzek na parterze.

Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

2) „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.1 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”. – Wykonawca: Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa  „INSTALDAR” Dariusz Dzielawski z siedzibą w Myszkowie, ul. Koziegłowska 78 (Lider Konsorcjum) i Zakład Usługowo-Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa z siedzibą

w Zawierciu, ul. Pomorska 39/56.(Partner Konsorcjum) – Wartość przedmiotu umowy: 3.846.843,03 PLN   Termin wykonania : do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Trwają prace: murarskie, tynkarskie, zbrojarsko- betoniarskie, prace dociepleniowe a także roboty elektryczne, montaż instalacji sanitarnej oraz rurarze instalacji c.o.

i wodociągowe. 

Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

    3Zadanie pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”(budynek dawnej Willi Dyrektora TAZ w Zawierciu, ul. Szymańskiego 2), w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”. – Wykonawca: WIECHA Sp. z o.o., z siedzibą w Słowik 42-263, ul. Spacerowa 59. Wartość przedmiotu umowy: 1.040.206,03 PLN brutto. Termin wykonania: do 15 kwietnia 2019r.

Trwają prace związane z renowacją elewacji budynku .

 Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

 Umowy zawarte na wykonanie dokumentacji projektowych:

4) Wykonanie aktualizacji  dokumentacji projektowej wraz ze  specyfikacją  techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego budowy odcinka drogi od ronda przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej  do wjazdu na tereny przemysłowe  dz.nr. 5/35; 5/59; 5/66  oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego i przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej – Etap IV”.

Termin zakończenia zadania wg. umowy do 20.12.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia  5.10.2018r. – zmiana nazwy zadania, Aneks nr 2 z dnia 22.10.2018r.- zmiana nazwy zadania, Aneks nr 3 z dnia 20.12.2018r.- zmiana terminu umownego do 31.12.2018r., Aneks nr 4 – zmiana terminu umownego do 20.02.2019r. 

 1.  W zakresie prowadzonych projektów unijnych.
 1. W dniu 28.12.2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą Handlowo –Usługową JUL-BUD Łukasz Pałęga z siedzibą  w Niegowej dotycząca zamówienia pn.: ”Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu). Termin realizacji przedmiotu : do 30 sierpnia 2019r. od daty zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy: 3.222.542,26 PLN.

     Trwają prace : rozbiórkowe, wyburzeniowe, wykonano roboty kanalizacji sanitarnej    podposadzkowej, przygotowano podłoża pod „ chudy beton” posadzek na parterze.

 Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

 1.  W dniu 03.01.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a  Wykonawcą  - Wiesławem Liszewskim właścicielem firmy „KAFAWOX” Wiesław Liszewski z siedzibą w Myszkowie dotycząca zamówienia pn.:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” (budynek położony w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2), w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 13.09.2019r. Wartość przedmiotu umowy: 14.760,00 PLN.
 2. W dniu 21.01.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą : „DUET” Usługi Drogowo-Mostowe Grzegorz Loranty  z siedzibą w Zawierciu dotycząca zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu), realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 08.08.2019r. Wartość przedmiotu umowy: 2.489.520,00 PLN brutto.

 

 1. Z zakresu ochrony środowiska:

 

 1. Wydano 11 decyzji udzielających zezwolenia na usunięcie drzew.
 2. Wydano 3 postanowienia podejmujące postępowania w przedmiocie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
 3. Przyjęto 7 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Przygotowano informację dla Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska
  w części dotyczącej zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew w latach 2016 -2018; poinformowano także, że dane o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu są zamieszczane w publicznie dostępnym wykazie danych: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Zawierciu
 5. Otrzymano roczny plan łowiecki Koła łowieckiego "PORĘBA" w Porębie na rok gospodarczy 2018/2019 oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018
 6. Otrzymano informacje o zmianach w planach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 Kół Łowieckich - „DIANA”, „CIETRZEW”, „ORLE GNIAZDO” oraz „PORĘBA”. Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie plan polowań został zamieszony na BIP oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska w siedzibie tut. Urzędu.
 7. Wystąpiono z pismem z dnia 31.12.2018 r. do Kół Łowieckich położonych na terenie Gminy Zawiercie z informacją w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).
 8. W odniesieniu do interpelacji Radnego Michała Myszkowskiego dotyczącej usunięcia drzew rosnących przy ulicy Blanowskiej w rejonie ulicy Północnej – właściwym do załatwienia prośby Radnego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu. Nadmienić należy, że przed wycięciem drzew Powiatowy Zarząd Dróg będzie zobligowany do uzyskania zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew od Prezydenta Miasta Zawiercie.  Wydanie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) będzie poprzedzone koniecznością uzyskania przez tut. organ uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
 9. W miesiącu grudniu zakończono rozpatrywanie wniosków składanych na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. (ze zmianami)
  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska - ostatnie pismo w sprawie wypłaty środków przekazano do Wydziału Księgowości Budżetowej 28 grudnia 2018 r. natomiast z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków: - w zakresie ograniczenia niskiej emisji wpłynęły 2 wnioski; - w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest wpłynął 1 wniosek.
 10. W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę z firmą Airly Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie dotyczącą świadczenia na rzecz Gminy Zawiercie usługi pobierania i przetwarzania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza. Na terenie Gminy Zawiercie zamontowanych jest 10 czujników do badania pomiaru stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Istniejąca sieć pomiarów stanowi uzupełnienie pomiarów państwowego monitoringu powietrza, jednak będą obrazować pomiar chwilowy, który nie ma odniesienia do norm dobowych w obecnie obowiązujących przepisach. Wyniki pomiarów nie będą podstawą do powiadamiania o ryzyku przekroczenia tzw. poziomu informowania (200 μg/m3) oraz poziomu przekroczenia alarmowego 300 (μg/m3). Wizualizacja wyników na mapach z użyciem nowatorskich technik będzie miała charakter porównawczy, poglądowy oraz edukacyjny.
 11. Udział w trzech wizjach w ramach prac Komisji ds. niehumanitarnego traktowania zwierząt – zgłoszenia bezpodstawne.
 12. Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) poświadczono jedno oświadczenie wnioskodawcy
  z zakresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 13. Przygotowano sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w ramach planu finansowego Wydziału Ochrony Środowiska za rok 2018 r.
 14. Przygotowano sprawozdanie OŚ-4g „Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018” w części dotyczącej Wydziału Ochrony Środowiska.
 15. Prace nad przygotowaniem prelekcji o charakterze edukacyjno-ekologicznym na temat ”Dzikie zwierzęta obok nas” – ustalenia organizacyjne dotyczące wykładowcy i miejsca prelekcji.
 16. Przystąpiono do przygotowana sprawozdania za rok 2018 z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku).
 17. Wszczęcie procedury celem udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Zawiercie”.
 18.  Przygotowanie wykazów zbiorczych do kontroli w sprawach należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz wywiązywania się z obowiązku wykonania nasadzeń zamiennych na lata 2019, 2020 i 2021.
 19. Prowadzenie procedur kontrolnych w sprawach należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody – wydano 3 decyzje umarzające odroczoną opłatę; przedłużono termin załatwienia 2 spraw.
 20. Prowadzenie postępowań w sprawach wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa – 2 sprawy (ul. Kilińskiego, ul. Rzemieślnicza).
 21. Prowadzenie postępowań wszczętych na podstawie art. 29 Prawa wodnego – ul. Gliniana (ponowne rozpatrzenie); Rudniki – Włodowice, Gmina Zawiercie prowadzi jako organ zastępczy (ponowne rozpatrzenie), oraz art. 234 ustawy Prawo wodne - ul. Górnośląska – Zawiercie.
 22. Prace przygotowawcze celem ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 23. Zakończenie postępowania wyjaśniającego - brak przesłanek z art. 26 ustawy o odpadach oraz art. 234 Prawa wodnego – ul. Firlejów.
 24. Wydano postanowieniem opinię w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudowywanej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie na odcinku od 33+142 – 45+430 znajdującym się w granicach powiatu zawierciańskiego”.
 25. Uzyskano informację od przedsiębiorcy o opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej „Blanowice C” – brak wydobycia.
 26. W toku postępowania w przedmiocie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:
 • Budowa obiektu handlowo – usługowego w Zawierciu przy ul. Sikorskiego wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną – w związki ze złożoną w tut. Urzędzie z prośbą
  o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania wezwano wnioskdawcę o wyjaśnienia
  i doprecyzowanie;
 • Rozbudowa zakładu w "CHEMOKOR" HENRYK GROCHOWALSKI w Zawierciu
  ul. Okólna 10 na działkach 1/72, 1/120, 1/49, wydzielonej części działek 1/140, 1/151, obręb 24106_1.0012, Zawiercie – przedłużenie terminu wydania postanowienia – nadal brak opinii niezbędnej do wydania postanowienia od Dyrektora Wód Polskich;
 • Budowa pieca grzewczego i klatek walcowniczych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącej linii Morgana w CMC Poland Sp. z o. o. – uzyskanie od wnioskodawcy  uzupełnień do raportu niezbędnych do wydania opinii przez Urząd Marszałkowski, stosowne zawiadomienia do organów uczestniczących w postępowaniu; uzyskanie zawiadomienia od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o przedłużeniu wydania uzgodnienia; stosowne powiadomienie stron informujące, że termin wydania decyzji uwarunkowany uzyskaniem opinii i uzgodnień, otrzymano sprzeciw jednej ze stron postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia;
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709 S na odcinku Zawiercie – Poręba od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 791 (ul. Mrzygłodzka) w miejscowości Zawiercie do granicy miasta – gminy Zawiercie z granicą miasta – gminy Poręba – wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków;
 • Budowa zakładu produkcyjnego produkcji dodatków funkcjonalnych do żywności na działce nr 210/3 w Zawierciu przy ul. Cerefisko - wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków.
 1. Prowadzenie postępowań w sprawach odpadów zgromadzonych bez wymaganego zezwolenia, w szczególności na terenie byłej Przędzalni Przyjaźń na podstawie art. 26 ustawy o odpadach:
 • Postępowanie w sprawie odpadów zgromadzonych w hali nr 03.10, w granicach nieruchomości oznaczonej obecnie geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 6/123 k. m. 64 obr. Zawiercie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu – zweryfikowano lokalizację odpadów w stosunku do działki, wszczęto postępowanie zgodnie z wytycznymi w postanowieniu SKO w oparciu o dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w związku z art. 182 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w sprawie nakazania usunięcia odpadów zgromadzonych w hali nr 03.10, w granicach nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 6/123 k.m. 64 obr. Zawiercie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu; wystąpiono o informacje do Starosty Będzińskiego celem potwierdzenia przesłanek dla tut. organu z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach (konieczne doprecyzowanie czy obowiązek usunięcia odpadów nie jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami); działania wyjaśniające celem ustalenia posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy
  o odpadach, korespondencja z Syndykiem masy upadłości Przędzalni Zawiercie S.A.
 • Postępowanie wyjaśniające w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach w sprawie odpadów ujawnionych w dniu 25 lipca 2019 r. w hali na terenie dawnych Zakładów Przędzalni Zawiercie na działce oznaczonej obecnie numerem ewidencyjnym 5/90, k. m. 67, obr. Zawiercie - zweryfikowano lokalizację odpadów w stosunku do działki;   przygotowano wyjaśnienia dla Prokuratury Regionalnej w Katowicach w związku
  z uzyskanymi dokumentami; korespondencja z Syndykiem masy upadłości Przędzalni Zawiercie S.A.
 • Postępowanie wyjaśniające w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach w sprawie odpadów zgromadzonych na działce o numerze 5/23 (k.m. 67 obr. Zawiercie) – działka będąca własnością Skarbu Państwa – Starosty Zawierciańskiego w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
 1. Udział Anny Danielewskiej-Trzepli i Małgorzaty Mizery w posiedzeniu Komisji Ekologii ŚZGiP Katowice - Obowiązki gmin i powiatów w zakresie ochrony powietrza w kontekście uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. ws. wprowadzenia na obszarze woj., śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) oraz obowiązki sprawozdawcze wynikające z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego – 09 stycznia 2019 r.
 2. Udział Anny Danielewskiej-Trzepli w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – organizator ŚZGiP Katowice – 15.01.2019 r.
 3. Korespondencje w bieżących sprawach nieuwzględnionych wyżej, udział w oględzinach
  i wizjach lokalnych.
 4.  Archiwizacja dokumentacji.

 

w tym działania Referatu Gospodarki Komunalnej:

 1. Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany deklaracji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W wyniku prowadzonej w referacie weryfikacji nieruchomości niezamieszkałych  wysłano 58 pism do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu wyjaśnienia czy nieruchomość w dalszym ciągu jest niezamieszkała (weryfikacja dotyczy budynków mieszkalnych, dla których nie złożono stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazano, że w budynku nikt nie mieszka).
 3. Wysłano 3 pisma oraz przeprowadzono 30 rozmów telefonicznych w celu wyjaśnienia wpłat lub przypomnienia o zaległych płatnościach.
 4. Wysłano 41 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku 1 tytułu wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo, w którym wskazuje się dochody zobowiązanego, z prośbą o podjęcie czynności egzekucyjnych celem skutecznego ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Przygotowano i wysłano do podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne (tzw. Punkty Skupu) informację przypominającą o obowiązku składania rocznych sprawozdań do Prezydenta Miasta Zawiercie przez podmioty zbierające segregowane odpady komunalne.
 6. Przyjęto, poddano weryfikacji i wprowadzono do systemu WYDRA 66 deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 6 deklaracji pierwszych, 12 deklaracji dot. zgonów.
 7. W systemie Wydra dla wszystkich podatników zaksięgowano wymiar na rok 2019.
 8. Przygotowano informację do sprawozdania OŚ-4g.
 9. Zebrano informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2018 r.
 10. Przygotowano i przekazano do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych informację dotyczącą zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy zgodnie z planem finansowym Referatu Gospodarki Komunalnej za 2018 r.
 11. Przyjęto 14 informacji o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych i na ich podstawie uzupełniono bazę azbestową.
 12. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na zbiórkę przeterminowanych leków z 6 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta Zawiercie przez okres 12 miesięcy.
 13. Przygotowano i przekazano do Wydziału Organizacyjno - Prawnego odpowiedź dotyczącą interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu, dotyczącą ustawienia kosza na psie odchody.
 14. Przyjęto i poddano weryfikacji 1 wniosek o udzielenie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 15. Podpisano aneks do umowy z dnia 4 grudnia 2018 r. nr rej. centralnego 752/2018, której przedmiotem jest „Prowadzenie na nieruchomości udostępnionej przez Zamawiającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów”.
 16. Udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące braku odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych w pojemnikach oznaczonych niezgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
 17. Udzielono odpowiedzi przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Zawiercie, dotyczącej ilość zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych w 2017 r.
 18. Udział Pani Katarzyny Kaziród i Pani Agnieszki Grabowskiej w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi – organizator Śląski Związek Gmin i Powiatów – 15 stycznia 2019 r.

 

 1. Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 1. W dniu 10.01.2019 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bzowskiej (działka nr 21/4 o pow. 0,1245 ha). Cena nabycia 94.140,00 zł brutto.
 2. W dniu 18.01.2019 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Skarżyckiej (działka nr 3823/3 o pow. 0,1661 ha). Cena nabycia 114.440,00 zł brutto.
 3. Przekazano w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej teren wraz z nowowybudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
 4. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami (ul. Słowackiego i ul. Kombatantów).
 5. Zawarto 2 umowy na ekspozycję reklam na nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i ul. Wojska Polskiego.

 

 1. Z zakresu kultury i promocji:
 1. 5 stycznia w hali OSiR przy ul. Blanowskiej odbyła się druga gala Octagon No Mercy – Jurassic Fights II
 2. Rekordowym wynikiem zakończył się tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zawierciu zebrano ponad 54 tys. zł, jednak suma ta może jeszcze wzrosnąć. Podczas finału odbyły się m.in koncerty zespołów disco-polo, liczne licytacje, pokaz w wykonaniu druhów z OSP.
 3. 12 i 13 stycznia odbywał się Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki Dziewcząt. To już szósta edycja tego wydarzenia.
 4. 19 stycznia w zawierciańskiej Bazylice wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który wykonał pieśni patriotyczne oraz kolędy.
 5. Miniony weekend (26-27 stycznia) przyniósł nam 36. Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej oraz dwa bale karnawałowe. Pierwszy z nich – bal charytatywny - odbył się w Sali CEZAR. Dochód z balu przeznaczono na rehabilitację Karoliny Bebel. W niedzielę natomiast zorganizowano bal dla najmłodszych. Podczas imprezy, dla dzieci przygotowano animacje, gry i zabawy, wspólne tańce i konkurs na najlepsze przebranie. Ponadto przyszykowano też słodki poczęstunek i popcorn. Imprezie towarzyszyła Zawierciańska Wymiana Książek, w której mieszkańcy chętnie wzięli udział.
 6. 14 stycznia br. upłynął termin składania sprawozdań z realizacji zadań publicznych Gminy Zawiercie. Obecnie działania Wydziału skupiają się na analizie oraz weryfikacji przedłożonych sprawozdań.
 7. Ponadto pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu uczestniczą w digitalizacji dzieł zgromadzonych w Muzeum Leszka Dutki.

 

data dodania: 2019-01-31 18:28:48

czytano: 805 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna