Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprzez likwidację oddziału Otolaryngologicznego.

O wyrażenie opinii, działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wystąpił  starosta Rafał Krupa. Podjęta uchwała  nie jest wiążąca dla powiatowych radnych. O losie „Otolaryngologii” miały zdecydować czerwcowe obrady Rady Powiatu. Jednak obecny na sesji  zastępca dyrektora szpitala, Ryszard Burski ,poinformował miejskich radnych o prawdopodobnym wycofaniu projektu podczas najbliższej sesji w Starostwie.

Na wniosek prezydenta Ryszarda Macha, Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielanie pomocy finansowej powiatowi zawierciańskiemu w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 100 tysięcy zł dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Udzielona dotacja pomoże w sfinansowaniu kosztów zakupu aparatury dla poradni Otolaryngologicznej i umożliwi kontynuację programu wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku szkolnym.

Podczas posiedzenia, radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej, w wysokości 169.997 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana pożyczka umożliwi dokończenie budowy kolektora sanitarnego na osiedlu Miodowa oraz podłączenie części budynków przy ul. Polnej i Osiedlowej do kanalizacji.

29 czerwca znowelizowano także budżet. Między innymi  o 20 tysięcy zł zwiększono plan wydatków na uzupełnienie dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji zezwalającej na realizację budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej, która uatrakcyjni ofertę inwestycyjną gminy. W budżecie zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji umożliwiającej staranie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację projektu związanego z powstaniem sieci szerokopasmowej. Radni zwiększyli również plan wydatków Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Środki przeznaczone zostaną na rewaloryzację płac dla pracowników administracyjnych.

W punkcie dotyczącym zapytań i interpelacji o głos poprosiło dziewięciu radnych. Marcin Przybyła, w imieniu mieszkańców Kromołowa, pytał o termin przywrócenie do stanu z przed budowy kanalizacji bocznej drogi od ul. Siewierskiej. Zwrócił uwagę na problem mieszkańców sołectwa Karlin, którzy niezadowoleni są z przygotowywanego rozkładu jazdy autobusów nr 5 i 8.

Konrad Imielski pytał o miejsca parkingowe dla tirów oraz o termin odnowienia znaków poziomych na powiatowych drogach.

Problemy Borowego Pola zdominowały interpelacje Elżbiety Kornobis-Wieczorek. Radna zwróciła się do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sprawi słabego ciśnienia w rurociągu oraz zanieczyszczonej, rdzawej wody płynącej z kranów mieszkańców tego osiedla. E. Kornobis-Wieczorek zaapelowała również o zabezpieczenie środków finansowych w kolejnych budżetach na renowację dróg uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej.

O ulicę Lisią oraz Nowowiejską pytał Artur Czajkowski. Radny zasygnalizował także problem mieszkańców ul. Wiosennej, którzy chcą się przyłączyć do kanalizacji, ale natrafiają na rożne utrudnienia z tym związane. Zaapelował o odpowiednie oznakowanie i zmianę organizacji ruchu na ulicy Chmielnej.

O stworzenie dogodnych warunków dla pielgrzymów oraz turystów odwiedzających Skarżyce i pobliski „Okiennik” apelował Jan Sygiet. Radny powrócił również do problemów ul. Żelaznej. Działające tam przedsiębiorstwo jest kłopotliwe dla mieszkańców tej części Zawiercia.

O ścieżkę rowerową przy ulicy Armii Krajowej oraz budowę kolumbarium przeznaczonego do składania urn na cmentarzu komunalnym zapytał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Chłosta. Radny zaproponował także oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Blanowskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Krzywą i Zaparkową oraz w pobliżu pawilonu handlowego „Społem”. Pytał o możliwość odliczania podatku VAT przez gminę, co przyczyniłoby się do zwrotu niemałych środków pieniężnych, które można byłoby wykorzystać z pożytkiem dla miasta. J. Chłosta zwrócił także uwagę na brak oświetlenie przy ulicy Sitowie.

W imieniu mieszkańców osiedla Warty przemówiła Ewa Mićka. Radną interesowała kwestia zagospodarowania placu Snopkiewiczówny, budowa drogi oraz chodnika przy ul. S. Rączki oraz sygnalizowana wcześniej konieczność przycinki drzew w parku przy ul. Paderewskiego. Ewa Mićka powróciła do kwestii liczby dzieci, które nie dostały się do przedszkola oraz remontu ul. Harcerskiej w Bzowie.

Teresa Mucha-Popiel przedstawiła pomysły usprawniające komunikację w okolicy os. Dąbrowica. Zdaniem radnej zakaz zatrzymywania się przy ul. Żabiej oraz powstanie parkingu przy ul. Brata Alberta (naprzeciwko kościoła) zdecydowanie usprawniłoby poruszanie się po tej części miasta.

Renowacja ulicy Brata Alberta i Miłej, wydłużenie odcinka remontowanego chodnika przy ul. Żabiej oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego przy tej drodze -  to interpelacje Mirosława Mazura. Radny zwrócił również uwagę na skomplikowany przebieg instalacji technicznych na Żabkach, gdzie niebawem powstanie rondo. Zdaniem M. Mazura należy dokładnie zaplanować przebudowę, by po remoncie nie zaistniała konieczność zrywania nawierzchni. Radny przypomniał również o liście intencyjnym, który w 2009 roku podpisał z burmistrzem Myszkowa w sprawie wspólnych działań rozwiązujących problem bezdomnych zwierząt. Pytał o kontynuację nawiązanej współpracy i ewentualne powstanie schroniska na terenie gminy.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielał prezydent Ryszard Mach, jego zastępca Marek Kozieł, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy podległych miastu jednostek.

Eugeniusz Dziubek, naczelnik Wydziału Infrastruktury zapewnił radnych, że ulice przy których wykonywane były prace związane z kanalizacji będą systematycznie, na miarę budżetowych możliwości, naprawiane. Remont chodnika przy ulicy Żabiej obejmie odcinek od Górnośląskiej do Brata Alberta. Naczelnik stwierdził także, że nie zaistniały do tej pory żadne przeszkody, które uniemożliwiłyby podłączanie się do kanalizacji mieszkańcom ul. Wiosennej. Jarosław Chłosta usłyszał, że ul. Sitowie jest zbyt ciasna, by postawić oświetleniowe słupy. Być może uda się zainstalować  tam lampy, ale na dalszym, nieco szerszym odcinku drogi. Na kolejną interpelację Jarosława Chłosty odpowiedzi udzielił skarbnik Arkadiusz Ilski. Zapewnił radnego, że trwają prace sprawdzające obszary, w których gmina mogłaby starać się o zwrot podatku VAT.

Na zapytania w kwestii napraw nawierzchni oraz chodników odpowiedzi udzielił prezydent Ryszard Mach. Nad wszystkimi zgłoszonymi propozycjami pracować będą radni w komisjach i to oni zdecydują o zabezpieczeniu finansowych środków na ich przeprowadzenie. W sprawie interpelacji dotyczących powiatowych szlaków zostaną skierowane odpowiednie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast sprawy związane z reorganizacją jazdy przekazane zostaną do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zanieczyszczenie sieci wodociągowej na Borowym Polu powstało w wyniku uruchomienia nowego ujęcia. Obecnie prowadzone są prace związane z płukaniem sieci. Czynione są również starania, których efektem będzie zwiększenie ciśnienia wody.

Marek Machelski, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej poinformował Marcina Przybyłę,  że żadne decyzje w sprawie zmiany rozkładu jazdy „czerwonych” nie zapadną bez skonsultowania ich z mieszkańcami Karlina.
 
Marek Kozieł, zastępca prezydenta do spraw społecznych przyznał, że na ternie miasta brak jest parkingu dla większych samochodów. Najprawdopodobniej miejsca postojowe dla tirów wyznaczone zostaną na terenie Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Na interpelację dotyczącą zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt odpowiedzi udzielił sekretarz miasta, Marek Borowik. W drodze przetargu wyłonione zostało przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Zawiercia i przewożenia ich do schronisk. Jak zauważył sekretarz, wspomniany list intencyjny nie został w Urzędzie Miejskim zarejestrowany jako dokument, a myszkowski magistrat do dziś nie zwrócił się z propozycją wspólnego prowadzenia schroniska. Obecnie rozważane są różne, dostępne formy zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Zawiercia, a wybrana koncepcja wkrótce zostanie zaprezentowana radnym.

Edmund Kłósek, przewodniczący Rady Miejskiej w Zawierciu kolejną sesję zwołał na dzień 31 sierpnia o godzinie 10.00. Porządek sesji dostępny będzie w zakładce „Rada Miejska” na stronie internetowej magistratu.

30

CZE

2011

3761

razy

czytano

7273/7869

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.