Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMISWydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Podatnik

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Wymagane dokumenty (załączniki):

- zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej przez przedsiębiorcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, a także oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)


Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:

W dniu udzielenia pomocy będącej pomocą de minimis, a w przypadku pomocy automatycznej w formie ulgi podatkowej w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 11

Telefon, e-mail:

tel. (32) 49 41 209, (32) 67-216-61, (32) 49 41 265
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 362)
- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.800 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie (Dz. U. z 2015r. poz. 1983)

 

Tryb odwołania:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 7 dni od potwierdzenia odbioru postanowienia

Informacje o zastosowaniu:

Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej, do sprawozdań z otrzymanej pomocy publicznej

Uwagi:

Wniosek należy składać w Informacji, albo w pokoju nr 11
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, okazując dowód osobisty
Aktualizacja: 24.04.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.