Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

 

 

Projekt pn.:Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego” – nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0101/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie: 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Całkowita wartość projektu wynosi : 14 780 910,00 zł,
dofinansowanie – 10 214 450,00 zł,
środki własne –  1 802 550,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup 15 nowoczesnych autobusów miejskich, spełniających normę paliw EURO-6. Zakup nowoczesnego taboru znacząco przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania transportem publicznym. Projekt będzie miał również pozytywne oddziaływanie w zakresie obniżenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, dzięki wymogowi wysokiej normy spalania paliw.. Tabor złożony będzie z 6 sztuk autobusów o długości do 10,8 metra (midi) oraz 9 sztuk autobusów o długości do 9 metrów (mini). 

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna