Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

 

 

Projekt pn.:Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego” – nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0101/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie: 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 14.440.273,50 zł

dofinansowanie – 9.979.084,15 zł

środki własne – 4.461.189,35 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie nr 1: Zakup autobusów o długości do 9 m ( mini ) w ilości 9 szt. Zadanie nr 2: Zakup autobusów o długości do 10,8 m ( midi ) w ilości 6 szt. w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”, Zakup taboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Gmina Zawiercie  zawarł dwie umowy na dostawę dwóch typów autobusów:

  1. W dniu 18.10.2018r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie, a firmą MMi Sp. z o.o.  ze Zbyszewa na dostawę 9 sztuk autobusów niskopodłogowych „mini” typ IVECO 72C Urby. Wartość umowy wyniosła: 7.287.381,00 zł brutto. Wszystkie 9 sztuk autobusów zostało dostarczonych.  

  2. W dniu 13 listopada 2018r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Zawiercie, a firmą - SOLARIS Bus & Coach z siedzibą w Bolechowo-Osiedle na dostawę 6 sztuk autobusów niskopodłogowych „midi” typ URBINO 10. Wartość umowy wyniosła: 7.136.460,00 zł brutto. Wszystkie 6 sztuk autobusów zostało dostarczonych.

     

    Środki finansowe przyznane Gminie Zawiercie w ramach projektu pochodziły ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.