Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego

 

 

Projekt pn.:Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego” – nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0101/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie: 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 14.440.273,50 zł

dofinansowanie – 9.979.084,15 zł

środki własne – 1.761.014.85 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie nr 1: Zakup autobusów o długości do 9 m ( mini ) w ilości 9 szt. Zadanie nr 2: Zakup autobusów o długości do 10,8 m ( midi ) w ilości 6 szt. w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”, Zakup taboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Gmina Zawiercie  zawarł dwie umowy na dostawę dwóch typów autobusów:

 1. W dniu 18.10.2018r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie, a firmą MMi Sp. z o.o.  ze Zbyszewa na dostawę 9 sztuk autobusów niskopodłogowych „mini” typ IVECO 72C Urby. Wartość umowy wyniosła: 7.287.381,00 zł brutto. Wszystkie 9 sztuk autobusów zostało dostarczonych.  

 2. W dniu 13 listopada 2018r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Zawiercie, a firmą - SOLARIS Bus & Coach z siedzibą w Bolechowo-Osiedle na dostawę 6 sztuk autobusów niskopodłogowych „midi” typ URBINO 10. Wartość umowy wyniosła: 7.136.460,00 zł brutto. Wszystkie 6 sztuk autobusów zostało dostarczonych.

   

  Środki finansowe przyznane Gminie Zawiercie w ramach projektu pochodziły ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna