Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

Do kogo adresowana jest procedura:

Właściciel lub użytkownik przyległej do drogi lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela nieruchomości

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydanie zezwolenia
Wymagane załączniki:
1. Mapa zasadnicza z wyrysowaną lokalizacją zjazdu oraz opisaniem parametrów technicznych zjazdu;
2. W przypadku wystąpienia  w imieniu właściciela osoby trzeciej wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa oraz opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata za lokalizację zjazdu liczona zgodnie  z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) wynosi 82 zł z wyłączeniem zezwoleń dotyczących spraw budownictwa mieszkaniowego, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 213 (II piętro)

Telefon, e-mail:

tel. 32 494 12 75
e-mail: drogi@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

POBIERZ DRUK

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
3. Uchwała nr  XXIV/237/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 18 września 2000r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta Zawiercie
4. Uchwała nr  XXXIV/363/01 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie zaliczenia ul. Okólnej w Zawierciu do kategorii dróg gminnych.
5. Uchwała nr  XL/425/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Zawiercia do kategorii dróg gminnych.
6. Uchwała nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych
7. Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Tryb odwołania:

Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Decyzja zezwala na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej.

Uwagi:
Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta w Zawierciu (parter).

Aktualizacja: 13.02.2017 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.