Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula.

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia o możności prawne do zawarcia małżeństwa za granicą.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć osobiście osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego       (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

 

wprowadzono 17.06.2019

 

 

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.