Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Działalność Gospodarcza

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

WPIS DO CENTRALNEJ  EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Wydział / Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Do kogo adresowana jest procedura:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  może złożyć każda osoba fizyczna w  związku z rozpoczęciem  wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku właściwą instytucją jest Minister Rozwoju. Jeśli  wniosek o wpis do CEIDG jest składany elektronicznie należy go podpisać :
-podpisem kwalifikowanym, albo
- profilem zaufanym e PUAP, albo
- podpisem osobistym,
- w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia
Można także złożyć wniosek  za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta/gminy, który wprowadzi go do systemu CEIDG. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG złożono  na formularzu CEIDG-1 w wersji papierowej( osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym) w dowolnie wybranym urzędzie gminy, to urząd gminy przekształci wniosek  na dokument elektroniczny nie później niż następnego dnia roboczego  od dnia jego otrzymania.
Wniosek  o wpis do CEIDG wysłany listem poleconym  należy podpisać własnoręcznym podpisem i uzyskać u notariusza poświadczenie  własnoręczności podpisu.
Można podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Organ  doręcza z urzędu przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku CEIDG-1


Forma załatwienia sprawy:
- Weryfikacja treści wniosku pod względem formalnym .
- Przekształcenie wniosku w formę elektroniczną i przesłanie do CEIDG

Wymagane dokumenty (załączniki):
- wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

Opłaty
Procedura wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie wymaga wniesienia opłat

 Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania

Pokój, w którym  należy złożyć wniosek CEIDG-1 oraz  uzyskać informacje:
Pokój nr 2 parter budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu

Telefon, e-mail:
tel. (032) 67 227 57, 67 216 61 w 135
http://www.zawiercie.eu
e-mail:handel@zawiercie.eu

 

>> Instrukcja wypełniania <<

 

Formularz wniosku (druk do  pobrania)

CEIDG - 1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

CEIDG - MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG - PN udzielone pełnomocnictwa

CEIDG - POPR

CEIDG - RB informacja o rachunkach bankowych

CEIDG - RD wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG - SC udział w spółkach cywilnych

CEIDG - ZS - Zarządca sukcesyjnyPodstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnrj Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacyjnym dla Przedsiębiorcy

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.)

- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Informacje o zastosowaniu:

Wpis do CEIDG  polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.
Wpis jest dokonywany z chwila zamieszczenia danych w CEIDG, nie później  niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do :
1/Głównego Urzędu Statystycznego,
2/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.


Aktualizacja: 21.12.2021 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.