Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Projekty edukacyjne

"W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu"

"W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu"

W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

     2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

                  3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 339.992,50 zł

Dofinansowanie:  305.993,25 zł, w tym dofinansowanie z UE: 288.993,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas I-III, podnoszenie jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 12 nauczycieli.

Zakres projektu obejmuje:

1. Realizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

− rozwijających zajęć z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

− zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

− innych przedsięwzięć o tematyce matematycznej, np. konkursy, happening, festiwal.

2. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.