Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Narady Koordynacyjne są przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – Geo-Info i.Narada.

 

 Do kogo adresowana jest procedura:

Inwestor / upoważniony przez niego przedstawiciel / lub projektant

 

Forma załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

Dokumentację należy składać w formie elektronicznej poprzez aplikację i.Projektant.

W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu  z GODGiK dopuszcza się złożenie projektu w formie papierowej.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 w formie elektronicznej poprzez aplikację i.Projektant:

Wniosek elektroniczny o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Zeskanowane załączniki w formacie pdf:

  • Propozycja sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionej na kopi aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
  • Skany uzgodnień / warunków technicznych jeśli takie zostały wydane,

 

Plik dxf z przebiegiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

lub w formie tradycyjnej (papierowej, tylko po uzgodnieniu z GODGiK)

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.

Załączniki:

  • Dwa lub więcej egzemplarzy propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionej na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopi aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta wraz z mapą / kopią mapy do celów projektowych,
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel,
  • Kopie uzgodnień / warunków technicznych jeśli takie zostały wydane
  • Plik dxf z przebiegiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu przesłany mailem na adres: zudp@zawiercie.eu

 

Opłaty:

Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2111).

 

Opłata geodezyjna za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023, poz.1752).

 

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przy rejestrowaniu projektu w aplikacji i.Projektant.

Potwierdzenie opłaty należy załączyć w komentarzu w aplikacji.

 

Termin załatwienia sprawy:

Posiedzenia Narady Koordynującej odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń na 2024 r.

W związku z faktem, iż narady koordynacyjne przeprowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyznacza się termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

 

HARMONOGRAM NARAD KOORDYNACYJNYCH NA 2024 r. – załącznik nr 1

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 13

Telefon, e-mail:

Tel./fax. 32-494-12-60

e-mail: zudp@zawiercie.eu

http://www.zawiercie.eu

 

Wniosek o założenie konta w aplikacji i.Projektant

W celu uzyskania dostępu do aplikacji i.Projektant w celu internetowego składnia wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy wypełnić wniosek o założenie konta w w/w aplikacji – załącznik nr 2.

 

Tryb odwołania:

Nie ma zastosowania.

 

Uwagi:

Dokumentację należy złożyć się minimum 6 dni roboczych (do poniedziałku) przed wyznaczonym terminem zakończenia narady.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu powinny być wkreślone na  załączonej mapie w sposób czytelny, z zanumerowanymi punktami charakterystycznymi przewodu, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą rodzaje sieci uzbrojenia terenu.

 

Aktualizacja: 21 grudnia 2023 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.