Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy Mieszkaniowe

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu, a pozostających w lokalu po śmierci najemcy, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie Kodeksu cywilnego

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu, a pozostających w lokalu po śmierci najemcy, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie Kodeksu cywilnego

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
( dotyczy osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu a pozostających w lokalu po śmierci najemcy)


Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osób  nie posiadających tytułu prawnego do lokalu  a pozostających w lokalu po śmierci najemcy :
- wstępni ( rodzice dziadkowie pradziadkowie )
- zstępni (  wnuki prawnuki )
- pełnoletnie rodzeństwo
- powinowaci pierwszego stopnia ( synowa, zięć, teściowa, teść )

Forma załatwienia sprawy:
Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Wymagane dokumenty (załączniki):

-Wypełniony druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego

-Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu

-Deklaracja o dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy

-Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach

Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
2  miesiące

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój nr 4- parter

Telefon, e-mail:
Tel. 32 67 224 43, 32 67 21661 wew. 114

Formularz wniosku (druk do pobrania)
 

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego –załącznik

Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu –załącznik

Deklaracja o dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy–załącznik

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn.zm.)
Uchwała Nr VII / 28 / 15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie  określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie (Dziennik Urzędowy. Województwa Śląskiego poz. 2031 z póżn. zm.).

Tryb odwołania:
Brak

Informacje o zastosowaniu:
 Warunkiem uzyskania  tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy jest:
- stałe zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci przez okres  co najmniej  pięciu lat
- nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu ( dotyczy również współmałżonka osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu )

- nie występowanie zaległości w opłatach czynszowych za lokal i opłatach związanych z

 wynajmowanym lokalem pobieranych przez wynajmującego przez okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz w okresie do   wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.

- spełnienie kryterium dochodu

Dochód osoby ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach miasta Zawiercie za

ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku powinien na najem lokali na czas

nieoznaczony wynosić :

- w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 100% najniższej emerytury,

- w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury,


Uwagi:
Wniosek o najem lokalu można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miasta  - parter lub w pokoju nr 4 – parter

Skierowanie do spisania umowy najmu można odebrać w pokoju nr 4 lub zostanie przesłane pocztą pod wskazany adres

Godziny urzędowania:

Pn. 8.00 – 18.00

Wt – Pt. 7.00 – 15.00

Aktualizacja: 15.07.2021 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.