Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura skierowana jest do osób fizycznych, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi, zrealizowały zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest.

 

Forma załatwienia sprawy:

Zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz
z następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):

 1. rachunki lub faktury dokumentujące poniesione wydatki na likwidację azbestu,
 2. karta przekazania odpadu wystawiona zgodnie z przepisami o odpadach ze wskazaniem miejsca unieszkodliwienia azbestu,
 3. informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w stosunku do Gminy Zawiercie w opłatach lokalnych i podatkach (załącznik Nr 1 do wniosku),
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (załącznik Nr 2 do wniosku).

 

 

Opłaty:
-

 

Termin załatwienia sprawy:

Ustala się następujący tryb udzielania dotacji:

 1. złożenie wniosku przez Inwestora,
 2. weryfikacja wniosku w Urzędzie Miejskim pod względem formalnym, następnie oględziny potwierdzające zgodność stanu z informacją o wyrobach zawierających azbest i weryfikacja wniosku pod względem merytorycznym,
 3. wnioski wymagające uzupełnienia lub wyjaśnienia Inwestor uzupełni w terminie
  14 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez Urząd Miejski. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może ulec przedłużeniu o miesiąc. Nieuzupełnienie braków w podanym wyżej terminie spowoduje odmowę udzielenia dotacji.
 4. zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój 213 (II piętro)

 

Telefon, e-mail:
Tel.: 32 67 222 15, 32 494 12 73
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami.
 • Zarządzenie Nr 1703/202 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 1 lipca 2022 r.

 

Tryb odwołania:

 

Informacje o zastosowaniu:

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami.

 

 

Uwagi:
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER)

 

 

Aktualizacja: 01.07.2022 r.

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.