Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej” – nr UDA-RPSL.04.03.01-24-06A2/18-00, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi : 687.907,59 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 466.752,95 zł,

środki własne – 221.154,64 zł.


 

Projekt pn.: " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej”, polega na m.in., na termomodernizacji oraz modernizacji wewnętrznych instalacji.

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie również poprawa stanu powietrza, dlatego projekt wpisuje się bezpośrednio w cel określony dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT.

Realizacja zaplanowanych działań umożliwi osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Głównym efektem projektu będzie redukcja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna