Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu

 

Projekt pn.:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Całkowita wartość projektu wynosi : 3 743 578,37 zł,
dofinansowanie – 3 178 382,37 zł,
środki własne – 560 891,00 zł.

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zawierciu," polega na termomodernizacji oraz wymianie c.o., w trzech budynkach użyteczności publicznej:

1) Szkoły Podstawowej nr 14 w Zawierciu (ul. Harcerska 46),

2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 4),

3) Pałacyku w Kromołowie (ul. Filaretów 1).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą instalacji c.o. zapewni wzrost efektywności energetycznej tychże budynków oraz niewątpliwie pozytywnie wpływie na stan środowiska naturalnego w gminie Zawiercie. Dzięki realizacji inwestycji objętych niniejszym projektem emisja szkodliwych pyłów                      i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ulegnie zmniejszeniu, przez co poprawi się jakość powietrza na terenie regionu. Ponadto projekt przyczyni się także do spadku kosztów utrzymania obiektów co przełoży się na oszczędności budżetowe. Projekt poprzez swój zakres wpisuje się w cel dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna