Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu

 

Projekt pn.:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi – 3.532.570,84 zł

dofinansowanie – 2.868.427,56 zł

środki własne – 664.143,28 zł

 

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zawierciu," polega na termomodernizacji oraz wymianie c.o., w trzech budynkach użyteczności publicznej:

1) Szkoły Podstawowej nr 14 w Zawierciu (ul. Harcerska 46),

2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 4),

3) Pałacyku w Kromołowie (ul. Filaretów 1).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą instalacji c.o. zapewni wzrost efektywności energetycznej tychże budynków oraz niewątpliwie pozytywnie wpływie na stan środowiska naturalnego w gminie Zawiercie. Dzięki realizacji inwestycji objętych niniejszym projektem emisja szkodliwych pyłów                      i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ulegnie zmniejszeniu, przez co poprawi się jakość powietrza na terenie regionu. Ponadto projekt przyczyni się także do spadku kosztów utrzymania obiektów co przełoży się na oszczędności budżetowe. Projekt poprzez swój zakres wpisuje się w cel dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.