Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Skład ZRS

Strona główna » Urząd Miejski » Zawierciańska Rada Seniorów » Skład ZRS

Ukonstytuowała się Zawierciańska Rada Seniorów. 20 października w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącą Rady, którą została Ewa Brewczyńska – Florczyk. Wiceprzewodniczącym wybrano Jana Gwizda. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczył zastępca prezydenta ds. społecznych Łukasz Konarski.

W Zawierciańskiej Radzie Seniorów, której kadencja potrwa cztery lata, zasiada siedmiu członków wyłonionych w głosowaniu przez środowiska działające na rzecz osób starszych. Rada została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015 r.

W Zawierciańskiej Radzie Seniorów zasiadają:

Pani Ewa Brewczyńska - Florczyk - posiada duże osiągnięcia zarówno na polu zawodowym jak i społecznym. Jest konsultantem międzynarodowych norm w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. W 2005 r. zdobyła najwyższą nagrodę w wykonywanym zawodzie i została laureatką Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii „Praktyka” dotyczącym zarządzania jakością. W latach 70- tych członek Komisji Pojednawczej przy Urzędzie Miasta; Radna Miasta 1994-1998; ławnik Sądu Powiatowego i Wojewódzkiego; kurator społeczny dla nieletnich 1990-2001. Za działalność zawodową i społeczną odznaczona w 2005 r. Złotym Krzyżem Zasługi, oraz wpisana w Encyklopedię znanych Polek i Polaków „Who is Who”

Pani Elżbieta Gacek obecnie pełni funkcję Skarbnika Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Przewodnicząca Sekcji Kultury TMZZ; członek Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wykształcenia pedagog, mgr filologii polskiej. W latach 1985-1992 wicedyrektor w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, a w latach 1993-2002 dyrektor tej placówki. Była radną w latach 1988-1990, a w latach 1990-1994 radną i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Pracowała w Komisji Oświaty i Wychowania. Przez 4 lata była członkiem Rejonowej Rady ds. Zatrudnienia i Bezrobocia. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną, ukierunkowaną na potrzeby osób starszych. Realizuje się jako aktywna działaczka TMZZ oraz UTW. Doskonale zna potrzeby osób 60+.

Pani Urszula Gemel - emerytowany magister ekonomii. Współzałożycielka Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członek Komisji Rewizyjnej ZUTW, a od 6 lat Wiceprezes ZUTW. W poprzedniej kadencji Sekretarz Powiatowej Rady Pożytku Publicznego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

Pan Jan Gwizd jest Prezesem Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku angażującym się w działalność na rzecz osób starszych - na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Pani Janina Krasoń od 13 lat pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu. Jest członkiem Prezydium Zarządu Okręgowego PZERiI w Katowicach. Działa czynnie w Związku od ponad 20 lat na rzecz emerytów i rencistów z miasta i powiatu.

Pan Maciej Świderski obecnie pełni funkcję Sekretarza Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz Przewodniczącego Sekcji Historii, Oświaty i Ochrony Zabytków. Członek Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, a także PTTK oddział Zawiercie. Wieloletni działacz na rzecz ochrony zabytków oraz promocji historii. Autor publikacji o tematyce historycznej. Od wielu lat prowadzi działalność angażującą osoby w wieku senioralnym.

Pani Leokadia Zjawiona jest czynnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu. Dysponuje wolnym czasem i chętnie podejmuje inicjatywę we wszelkich akcjach na rzecz środowiska naszego miasta.

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna