Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione

 

Projekt pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Całkowita wartość projektu wynosi : 2 736 177,13 zł,
dofinansowanie – 2 325 750,56 zł,
środki własne – 410 426,57 zł.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac mających na celu stworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych oraz Centrum Usług Społecznych tj.:

 • Roboty ogólnobudowlane (m.in. dach, tynki, stolarka)
 • Wykonanie pochylni,
 • Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,
 • Roboty instalacyjne w budynkach,
 • Meble–włącznie z biurowymi, wyposażenie, urządzenia domowe,
 • Urządzenia medyczne(stacje teleopieki),
 • Roboty dotyczące nawierzchni zewnętrznych i małej architektury.

Efektem zrealizowanych prac będzie Centrum Usług Społecznych oraz mieszkania wspomagane i chronione zlokalizowane w Zawierciu przy ulicy Niedziałkowskiego 22. Realizacja projektu Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji ich na mieszkania wspomagane i chronione” oraz projektów miękkich w ramach wiązki umożliwi osiągnięcie celu głównego projektu, którym jest niewystarczająca ilość usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych, bądź też zagrożonych wykluczeniem.

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna