Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione

Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione

 

Projekt pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

całkowita wartość projektu wynosi – 4.280.730,22 zł

dofinansowanie – 2.925.549,21 zł

środki własne – 1.355.181,01 zł

W ramach projektu planuje się wykonanie prac mających na celu stworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych oraz Centrum Usług Społecznych tj.:

  • Roboty ogólnobudowlane (m.in. dach, tynki, stolarka)
  • Wykonanie pochylni,
  • Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,
  • Roboty instalacyjne w budynkach,
  • Meble–włącznie z biurowymi, wyposażenie, urządzenia domowe,
  • Urządzenia medyczne(stacje teleopieki),
  • Roboty dotyczące nawierzchni zewnętrznych i małej architektury.

Efektem zrealizowanych prac będzie Centrum Usług Społecznych oraz mieszkania wspomagane i chronione zlokalizowane w Zawierciu przy ulicy Niedziałkowskiego 22. Realizacja projektu Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji ich na mieszkania wspomagane i chronione” oraz projektów miękkich w ramach wiązki umożliwi osiągnięcie celu głównego projektu, którym jest niewystarczająca ilość usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych, bądź też zagrożonych wykluczeniem.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.